Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Gaziantep Ticaret Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.

veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.

Destek Hattı

0850 205 27 27

GTO Online işlemlere hoşgeldiniz
Lütfen sisteme giriş yapınız..

Giriş Yap
İletişim

Telefon

0850 205 27 27

Adres

İncilipınar Mahallesi Ticaret Odası Hizmet Kompleksi Şehitkamil Gaziantep / TÜRKİYE

"BİRLİKTE BAŞARALIM"

Yabancı Şirket İşlemleri

Yabancı Şirket İşlemleri Ekli Dosyalar

GTO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - YABANCI ŞİRKET İŞLEMLERİ

YABANCI SERMAYEYE İLİŞKİN İŞLEMLER 

MERKEZİ YURT DIŞI TÜRKİYE ŞUBESİ KURULUŞ İŞLEMLERİ

 

1.    Dilekçe

  • Şube imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

  • Dilekçede şubenin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun taahhütnameyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2.    Kuruluş Bildirim Formu 

3.    Oda Kayıt beyannamesi 

  •  Yetkililerce imzalanmalı, yetkililerin resimleri bulunmalıdır. ( 2 Adet)

4.    Merkez işletmenin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin ve şirketlerde şirket sözleşmesinin onaylı örneği ile Türkçe çevirisi 

  • Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğunda veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile Müdürlüğe verilmesi zorunludur.

5-) Merkezin yetkili organının şube açma ve şubeye Türkiye’ de yerleşik tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin kararı. ( 3 nüsha )

  • Bu kararın, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğunda veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile Müdürlüğe verilmesi zorunludur.

6.    Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı, soyadı ve Kimlik numarası, yerleşim yeri, şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyannamenin aslı ve Türkçe çevirisi (3 nüsha)

7-) Şube açma kararında Türkiye deki şubeyi mahkemeler dahil özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler ile bunlara verilen yetki belirtilmemiş ise bu konulara ilişkin düzenlenen vekaletnamenin aslı ve Türkçe çevirisi( 3 nüsha )

  • Bu belgenin yurtdışında düzenlenmesi halinde, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğunda veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile Müdürlüğe verilmesi zorunludur.

8.    Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylı ticaret unvanı altında atılmış İmza Beyannameleri (T.T.40 md)

9-) Yabancı uyruklu müdürün onaylı pasaport sureti ve Türkiye'de ikamet ediyor ise onaylı ikamet tezkeresi

  • Yerleşim yeri Türkiye’de bulunan en az 1 müdür atanmalıdır.

10-)Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı ve (apostil onaylı tercümesi noter tasdikli)

  • 6.madde de belirtilen beyannamenin aslında, Ticaret Sicil Yönetmeliği 122/a da yer alan Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğinin ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgelerin belirtilmesi halinde ayrıca yetkili makamdan alınmış yazı aranmayacaktır.

11.  Kaynak ülkede şubenin tescili için ibrazı gerekli tüm belgeler

12.  Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

13. Kimlik formu 

 

ÖNEMLİ NOT:  Yabancı firmaların Türkiye’ de açılacak ilk şubelerinin ünvanı

Merkez ünvanı + merkezin bulunduğu ülke + Gaziantep Merkez Şubesi “ şeklinde belirlenmelidir.

Örnek: X Company GMBH Merkezi Almanya Gaziantep Merkez Şubesi

Merkez şubenin açılışından sonra açılan diğer şube ünvanlarında “Merkez” kelimesine yer verilmeyecektir.

 
ÖNEMLİ GENEL UYARI:

Merkezi Yurtdışında bulunan şirketlerin Türkiye' de bulunan şubelerine ilişkin tescile tabi kararlarına ait tüm başvurularda

Tescil edilecek kararı imzalayan kişilerin merkez de yetkili olduklarını gösteren güncel (Düzenleme tarihinden itibaren 1 yıl geçmemiş) sicil kayıtlarını içeren noter onaylı sicil kayıt örneği ile Türkçe çevirisi

  • Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğunda veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile Müdürlüğe verilmesi zorunludur.

Yabancı Uyruklu Kişilerin T.C Vatandaşlığına Geçmesinde İstenen Evraklar

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.    Dilekçe  

2.    Genel kurul kararı (noter onaylı 2 adet asıl - 2 adet fotokopi )

Not:

1-Adı/Soyadı değişerek T.C vatandaşı olan Yabancı uyruklu şirket ortakları aynı zamanda şirket müdürü ise ayrı bir  Müdürlük Kararı  ve Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylı ticaret unvanı altında atılmış İmza Beyannameleridüzenleyerek tescil yaptırmaları gerekmektedir.

2-Kararlarda ortakların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları )   belirtilecektir.

TEMSİL İLZAM

1.    Dilekçe

2.    Merkezin yetkili organının veya yetkileri bulunmak kaydıyla şube müdürü/lerinin şube yetkilisi ile ilgili kararı (Aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

3.    Şube temsilcisinin Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylı ticaret unvanı altında atılmış İmza Beyannameleri

4.    Şube yetkilisi TC uyruklu ise T.C. Kimlik Dökümü yabancı uyruklu ise  tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti ve vergi numarası dökümü

5.    Şube yetkilisinin görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı

SERMAYE ARTIRIMI


1.    Dilekçe

2.    Merkezin yetkili organının veya sermaye artırımına karar verme yetkisi bulunmak kaydıyla şube müdür/lerinin şube sermaye arttırımı ile ilgili kararı (Aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

3.    Sermaye tespitinin yapıldığı Yeminli Mali Müşavir / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Faaliyet Raporu ve Faaliyet Belgesi ya da Banka dekontu

Merkezi yurtdışında bulunan şirketin Türkiye şubesinin kaydının silinmesi işlemleri ;

TSY MADDE 125-  (2)   Merkezi yurtdışında bulunan şirketin Türkiye şubesinin faaliyetinin sona ermesi üzerine şube kaydının silinmesi için aşağıdaki belgeler müdürlüğe verilir

TASFİYEYE GİRİŞ

1.    Dilekçe

2.    Merkezin yetkili organının tasfiyeye girişe ilişkin kararı ( aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

3.    Tasfiye memurunun tasfiye halinde şube unvanı ile Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylı ticaret unvanı altında atılmış İmza Beyannameleri

4.    Tasfiye memurunun TC kimlik numarası dökümü

5.    Tasfiye memurunun görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı

TASFİYE SONU

1.    Dilekçe

2.    Merkezin yetkili organının tasfiye bilançosunun kabulüne dair karar ( aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

3.    Merkezin yetkili organı tarafından onaylanmış, tasfiye memuru tarafından imzalanmış kapanış bilançosu.