Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Gaziantep Ticaret Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.

veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.

Destek Hattı

0850 205 27 27

GTO Online işlemlere hoşgeldiniz
Lütfen sisteme giriş yapınız..

Giriş Yap
İletişim

Telefon

0850 205 27 27

Adres

İncilipınar Mahallesi Ticaret Odası Hizmet Kompleksi Şehitkamil Gaziantep / TÜRKİYE

"BİRLİKTE BAŞARALIM"

Kamu Tüzel Kişileri

Kamu Tüzel Kişileri Ekli Dosyalar

GTO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - KAMU TÜZEL İŞLETMELERİ

https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index başvuru

KURULUŞ

1.    Dernek veya vakfın unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; ticari işletmeyi temsile yetkili kılınan kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasının da yer aldığı başvuru dilekçesi
2.    Ticari işletmeyi temsile yetkili kişilerin Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylı ticaret unvanı altında atılmış İmza Beyannameleri
3.    Dernek tüzüğünün veya vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği
4.    Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde dernek veya vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının örneği
5.    Ticari işletmenin kurulmasına ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
6.    Ticari işletmeye ayrılan sermayenin miktarı
7.    Dernek veya vakıf organının sermayenin tahsisine ilişkin kararının noter onaylı örneği
8.    Bu madde kapsamındaki vakıf, dernek ve kamu tüzel kişilerinin bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde, izni veya onayı gösteren belge 
9.    Oda Kayıt Beyannamesi – Hükmi  Şahıs Dilekçesi

10.  Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,  (YETKİLİ İÇİN)

TERKİN

https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index başvuru

1.    Dilekçe
2.    Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişileriyle kamuya yararlı dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflara ait ticari işletmelerin faaliyetine son verilmesi halinde bunların yetkili organı tarafından alınmış kararın noter onaylı bir örneği
3.    İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış Beyan