Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Gaziantep Ticaret Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.

veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.

Destek Hattı

0850 205 27 27

GTO Online işlemlere hoşgeldiniz
Lütfen sisteme giriş yapınız..

Giriş Yap
İletişim

Telefon

0850 205 27 27

Adres

İncilipınar Mahallesi Ticaret Odası Hizmet Kompleksi Şehitkamil Gaziantep / TÜRKİYE

"BİRLİKTE BAŞARALIM"

Politikalarımız

Politikalarımız

 

ÜYE MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

(Yönetim Kurulu'nun 22.01.2019 tarihli 40 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.)

Üyelerimizden gelecek talep, beklenti ve sorunları önemsiyor, 5174 sayılı kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde en iyi hizmeti verebilmek için bize yol göstereceğine inanıyoruz. Kendimizi dinamik tutabilmek için en önemli unsurun üyelerimize kaliteli hizmet sunarak yüksek seviyede üye memnuniyeti sağlamak olduğunun bilincindeyiz.

Bu bilinçle; üyelerimizin talep, beklenti ve sorunlarını,  şeffaf ve objektif yaklaşımla ele almayı, personelimizden ve diğer ilgili taraflardan gelen tüm geri bildirimleri ve imkânlarımız dâhilinde gerekli tüm kaynakları kullanarak çözmeyi, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Üye memnuniyeti odaklı çalışmayı prensip edinerek, sürekli gelişim ve eğitimli personel katılımı doğrultusunda çalışmalarımızı yürütmek ve 5174 Sayılı TOBB Kanununa uymak.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

(Yönetim Kurulu'nun 26 .10.2021 tarih ve  2018-40-166   sayılı Kararı ile oluşturulmuştur.)

Yenilikçi ve katılımcı yönetim anlayışını benimseyen, hayata geçiren, ihtiyaç odaklı hizmet yöntemlerinde uzmanlaşmış kişilerden oluşan bir organizasyon yapısı oluşturmak,

Çalışanlarımızın bireysel ve mesleki gelişimlerini sağlamak,

Objektif ve etkin performans sistemi ile çalışmalarını değerlendirmek

Adil ve fırsat eşitliğine dayalı ücret ve kariyer planlama sistemi uygulamak,

İnsan kaynakları politikasını, çalışanların ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncellemek ve iyileştirmek.

 

 MALİ İŞLER POLİTİKAMIZ

(Yönetim Kurulu'nun 14.04.2014 tarih ve 44 sayılı Kararı ile oluşturulmuştur.)

Odanın stratejik amaçlarını gerçekleştirmek ve varlığının sürekliliğini sağlamak için ihtiyaç duyduğu mali kaynaklarını şeffaflık, hesap verilebilirlik ve verimlilik ilkelerini esas alarak 5174 salıyı Kanun'da belirtilen hükümler doğrultusunda yönetmek.

 

 İLETİŞİM POLİTİKAMIZ

(Yönetim Kurulu'nun 14.04.2014 tarih ve 44 sayılı Kararı ile oluşturulmuştur.)

Üyelerin ihtiyaç duyduğu her türlü güncel ve doğru bilgiyi, kurumun görüş ve önerilerini, haber niteliği taşıyan faaliyet ve projelerini, bağlı bulunduğu yasalar, kurum vizyonu, misyonu, değerleri ve politikaları çerçevesinde, paydaşlarıyla işbirliğinin artırılması, üyelerinin ihtiyaç ve taleplerinin karar alıcılarla paylaşılması ve kamuoyu bilincinin artırılmasını sağlayacak şekilde doğru zamanda doğru iletişim araçlarını kullanarak tüm hedef kitleye etkin bir şekilde ulaştırmak.

Kurumsal İletişim El Kitabı için tıklayınız...

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Gaziantep Ticaret Odası olarak bilgi güvenliği politikamız çerçevesinde;

 • Kurum itibarını bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumayı,  
 • İlgili yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde bilginin erişilebilirliğini,  
 • Gizliliğini ve bütünlüğünü korumayı,
 • Bilgi güvenliğine ilişkin riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
 • Tabi olunan yasal düzenlenmelere uymayı,
 • Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinliklerini geliştirecek  eğitimleri sağlamayı,
 •  İş/hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı,
 •  İşin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 •  Güvenlik gereksinimlerini sürekli iyileştirmeyi,
 •  İhtiyaç duyulan kaynakların sürekliliğini sağlamayı,
 • Tüm paydaşlarımızın hızlı, doğru, güvenilir ve kesintisiz bilgiye ulaşmalarını sağlamak  için gerekli teknoloji ve altyapıyı oluşturmayı

taahhüt ediyoruz.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

(Yönetim Kurulu’nun 25.09.2019 tarih ve 2018-40-72 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.)

GTO ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dâhilinde hizmetlerini gerçekleştirir. 

 • İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını,
 • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetlerin uygulanmasını
 • Çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın çevre bilincinin artırılmasını hedefliyoruz.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

(Yönetim Kurulu’nun 25.09.2019 tarih ve 2018-40-72 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.)

GTO ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında hizmetlerini gerçekleştirir.

 • İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için etkin bir risk değerlendirme çalışması ile önceden tespit edip, ortadan kaldırarak güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı
 • Paydaşlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin geliştirilmesi, yerleştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için eğitimler yapmayı
 • Değişimleri göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin ederek, sürekli gelişmeyi ve performansı gözden geçirmeyi

Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı hedefliyor ve taahhüt ediyoruz.