Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Gaziantep Ticaret Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.

veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.

Destek Hattı

0850 205 27 27

GTO Online işlemlere hoşgeldiniz
Lütfen sisteme giriş yapınız..

Giriş Yap
İletişim

Telefon

0850 205 27 27

Adres

İncilipınar Mahallesi Ticaret Odası Hizmet Kompleksi Şehitkamil Gaziantep / TÜRKİYE

"BİRLİKTE BAŞARALIM"

Şube Açılışı

Şube Açılışı Ekli Dosyalar

                            YENİ KAYIT YAPTIRMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE….!!!!!! 

21/05/2018 TARİH  İTİBARİ İLE;

* ŞUBE VE ŞAHIŞ KURULUŞ İŞLEMLERİ İÇİN BAŞVURULAR, ÖĞLEDEN ÖNCE ALINACAK OLUP; BAŞVURULAR SIRAMATİKTEN 2 NOLU ŞUBE ŞAHIS KURULUŞ İŞLEM MENÜSÜNDEN YAPILACAKTIR. ÖĞLEDEN SONRA ŞAHIS VE ŞUBE İÇİN YENİ BAŞVURU ALINMAYACAKTIR. 

* SAAT 13:00 İLE 16:00 ARALIĞINDA SADECE YENİ KAYITLARIN MERSİS ÜZERİNDEN KONTROLÜ YAPILACAK OLUP;

GEREKLİ HASSASİYETİN GÖSTERİLMESİ HUSUSU BİLGİLERİNİZE SUNULUR..

 ŞUBE AÇILIŞI

https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index  adresinden başvuru

 1. Dilekçe (Eksiksiz doldurulacaktır.) (Şube bilgilerine göre  düzenlenecektir)
 2. Şube açılışına ilişkin Genel Kurul Kararı (Noter Onaylı1 Suret )
 3. Şube müdürü/müdürlerinin imza örneği/imza beyanı (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde, ilgililerin imzaları, fiziki olarak notere onaylattırılmak veya herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde yazılı beyanda bulunmak suretiyle müdürlüğe verilir.)  ( Kimlik aslının ibrazı zorunludur )

  Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir.(4/3/2022 tarihli 72558467 sayılı Bakanlık Genelgesi)

  Oda kayıt beyannamesi (Şube bilgilerine göre  düzenlenecektir)
 4. Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı
 5. - 1 adet Yetkili için (1 Adet Fotoğraf) 

   

 NOT:

Şube açılışına ilişkin Genel Kurul Kararında:

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.


Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca anasözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.