Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Gaziantep Ticaret Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.

veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.

Destek Hattı

0850 205 27 27

GTO Online işlemlere hoşgeldiniz
Lütfen sisteme giriş yapınız..

Giriş Yap
İletişim

Telefon

0850 205 27 27

Adres

İncilipınar Mahallesi Ticaret Odası Hizmet Kompleksi Şehitkamil Gaziantep / TÜRKİYE

"BİRLİKTE BAŞARALIM"

PCB ve PCBli Ekipmanlar Hakkında

PCB ve PCBli Ekipmanlar Hakkında

Sayın Üyemiz;


T.C. Gaziantep Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Odamıza iletmiş olduğu 2488103 sayılı yazıyla; Poliklorlu Bifenillerin (PCB'lerin) çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tamamen ortadan kaldırılmasının sağlanması amacıyla 27/12/2007 tarihli ve 26739 Resmi Gazete'de "Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolu Hakkında Yönetmelik" yayımlanmış olup anılan Yönetmelik gereği Kullanılmış PCB, PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranlar tarafından Bakanlığa bildirimde bulunulması ve arındırma ve/veya bertaraf işleminden sonra envanter
bilgilerindeki değişikliklerin Bakanlığa bildirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Ayrıca; "Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolu Hakkında Yönetmelik"in PCB'leri elinde bulunduranların yükümlülükleri başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında "Kullanılmış PCB, PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranlar;
a) 12 nci maddeye göre Bakanlığa bildirimde bulunmakla ve Bakanlıktan envanter kayıt numarası almakla,
b) Arındırma ve/veya bertaraf işleminden sonra envanter bilgilerindeki değişiklikleri PCB Envanter Formuyla (Ek-3) Bakanlığa bildirmekle,
c) PCB analizlerini 10 uncu maddeye göre yaptırmakla,
ç) 11 inci maddeye göre etiketleme yapmakla veya yaptırmakla,
d) Geçici depolama alanlarında 14 üncü madde hükmünü uygulamakla,
e) 13 üncü maddeye uygun olarak taşıma yapmakla,
f) 20, 21 ve 22 nci maddelere göre PCB'li ortamlarda gerekli önlemleri almakla,
g) Arındırma ve/veya bertaraf işlemlerini 15 inci ve 16 ncı maddelere göre yapmakla veya yaptırmakla,
yükümlüdür." hükümlerinin  yer aldığı,


Bu kapsamda;  ilimizde faaliyet gösteren PCB, PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranlar (PCB açısından risk taşıyan sektörler, örneğin trafo bakım onarım tesisleri, elektronik geri kazanım tesisleri ya da elektrik tüketiminin yüksek olduğu demir çelik fabrikaları, enerji santralleri gibi tesisler ) tarafından Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak hizmet veren PCB Envanter Uygulaması üzerinde bildirim yapılması ve söz konusu madde ve ekipmanların en geç 2025 yılı sonuna
kadar arındırılması ve/veya bertaraf edilmesi zorunlu olduğundan Yönetmeliğin15 inci ve 16 ncı
maddeleri kapsamında arındırma ve bertaraf işlemlerinin sağlanması gerektiği ifade edilmiştir.

 

İlgili üyelerimizin bilgilerine sunar, gerekli önlemlerin alınmasını önemle rica ederiz.