Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Gaziantep Ticaret Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.

veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.

Destek Hattı

0850 205 27 27

GTO Online işlemlere hoşgeldiniz
Lütfen sisteme giriş yapınız..

Giriş Yap
İletişim

Telefon

0850 205 27 27

Adres

İncilipınar Mahallesi Ticaret Odası Hizmet Kompleksi Şehitkamil Gaziantep / TÜRKİYE

ENDÜLÜS BÖLGESİNE İNCELEME GEZİSİ İÇİN ORGANİZASYON İHALESİ

ENDÜLÜS BÖLGESİNE İNCELEME GEZİSİ İÇİN ORGANİZASYON İHALESİ (Tamamlandı)

Sayın Üyemiz
 
14 – 17 Nisan 2020 tarihleri arasında , İspanya’nın Endülüs Bölgesine düzenlenecek olan “Gaziantep'te Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması Projesi” İnceleme Gezisi Organizasyonu için ihaleye çıkılmış olup, ilgili İdari ve Teknik Şartname odamız web sitesi www.gto.org.tr'de yayınlanmıştır.
 
Son Teklif Verme Tarihi : 05 Şubat 2020, Çarşamba
Saati : 10:00 'dur.
 
Pazarlık Usulü Gerçekleşecek İhale Tarihi : 05 Şubat 2020, Çarşamba
Saati : 14.00'dür.
 
GTO Endülüs Bölgesi İş Gezisi İhale Hazırlığında
Dikkat Edilecek Hususlar
 
 
 
1. Söz konusu ihale, Aralık 2019’da yapılan ve yeterli teklif olmaması sebebi ile iptal edilen ihale ile aynı konuya ilişkin olmakla birlikte; program, içerik ve taleplerde değişiklikler olmuştur. Bu sebeple ihaleye teklif sunacak firmaların söz konusu değişiklikleri göz önünde bulundurması rica olunur.
 
2. Teklif verecek firmalar ihaleye katılacaklarının bilgisini e-posta yoluyla tarafımıza (sezinarikan@gto.org.tr) bilgi vermekle yükümlüdür.
 
3. İhale dosyaları 2 dosya (biri teknik, biri de mali) olmak üzere hazırlanmalıdır. Zarfların kapalı yerleri kaşelenip ilgili ihale adı üzerinde belirtilecek şekilde 5 Şubat 2020 Çarşamba tarihi saat 10.00’a kadar GTO 4. Kat Sezin Darvish’e teslim edilecektir. (Tek zarf olarak sunulan teklifler geçersiz sayılacaktır.)
 
Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluşur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha ve üzerinde “KOPYADIR” yazan 1 adet kopya bulunmalıdır.
 
Pazarlık usulünde gerçekleştirilecek ihale ise 5 Şubat 2020, Çarşamba günü saat 14.00’da GTO’da gerçekleştirilecektir. Belirtilen saatte ihale yerinde imza yetkisi bulunan şirket yetkilisinin bulunması önem arz etmektedir.
 
Ayrıca, size duyuruya ek olarak gönderilen kontrol formunu dikkatlice doldurmanız ve ihale dosyanızı kontrol etmenizi rica ederiz.
 
A. Teknik teklif zarfınızda;
a. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret Odası veya Meslek Odası Belgesi (Faaliyet Belgesi veya Oda Kayıt Sureti),
c. Teklif vermeye yetkili kişiye ait imza beyannamesi veya imza sirküleri,
d. İhale şartnamesinde bulunan faaliyetlere yönelik hizmet teklifinizin detayları ve çözüm önerileriniz (konaklama, transfer hizmeti vb. detaylar),
e. Rehber CV’si,
f. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g. İhalenin niteliğine göre belirlenecek ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin en az bir belge (Son dönem bilançosu, Banka Mevduat Hesap Dökümü, ,
h. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin en az bir belge (TURSAB Belgesi vb.),
i. Firmanın SGK ve vergi borcu olmadığına dair belge bulunmalıdır.
j. Şartnamede yer alan, “İsteklilere Talimat” kısmını (sf.4’ten itibaren) dikkatli bir şekilde okuyup kaşeleyip, imzalayarak Teklif Dosyanızın içine koyunuz.
 
B. Mali teklif zarfında ise;
a. İhale şartnamesinde belirtilen hizmetlere ayrı ayrı ve toplamda verdiğiniz teklif
rakamları bulunmalıdır. (Doldurulacak mali teklif tablosu şartname eklerinde
mevcuttur.)
b. Tüm fiyat tekliflerinin TÜRK LİRASI cinsinden verilmesi önemli ve zorunludur.
c. Ayrıca vize işlemleri için belirleyeceğiniz “Vize Bedelinin” toplama dahil edilmeden
bilgi amaçlı mali teklif zarfınızın içerisinde bulunması beklenmektedir.