Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Gaziantep Ticaret Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.

veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.

Destek Hattı

0850 205 27 27

GTO Online işlemlere hoşgeldiniz
Lütfen sisteme giriş yapınız..

Giriş Yap
İletişim

Telefon

0850 205 27 27

Adres

İncilipınar Mahallesi Ticaret Odası Hizmet Kompleksi Şehitkamil Gaziantep / TÜRKİYE

2021/11 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

2021/11 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

Sayın Üyemiz;

T.C. Gaziantep Valiliği tarafından Odamıza iletilen 2021/11 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına göre;

1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenmiş ve yeni bir karar alınıncaya kadar Gaziantep ilimiz orta risk gurubunda yer alan illerden biri olarak tespit edilmiştir.

 1. Sağlık Bakanlığınca Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallar ile Maske, Mesafe, Temizlik kurallarına uymak kaydıyla;
  a) Hafta içi ve Hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinin 21.00-05.00 saatleri olarak belirlenmesine,
  01.12.2020 tarih ve 2020/112 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararımızda belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarıyla yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,
  b) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabilmelerine,
  c) Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme-içme yerlerinin (Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde masa sandalye arasında bırakılması öngörülen mesafeye uymak kaydıyla) açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite ile;
  07.00 – 19.00 saatleri arasında çalışması, 09.00 – 21.00 saatleri arasında sadece paket servisi veya gel–al şeklinde çalışması, 21.00 – 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde çalışmasına,
  - Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile % 50 kapasite kullanım oranına göre her bir yeme-içme yeri için Ek – 1 de örneği verilen oturma düzeni planı hazırlanmasına ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısının müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmesine,
  - HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmasına müsaade edilmemesine ,
  d) Girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin 09.00-19.00 saatleri arasında çalışmasına müsaade edilmesine,
  e) Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerde katılımın kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak ve katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere izin verilmesine,
  Nikah veya nikah şeklindeki düğünlerde kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesinin sağlanmasına,
  f) Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere; ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılmasına müsaade edilmesine,
  Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesi sağlanacaktır.
  2- 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamu kurum ve kuruluşu çalışanlarının esnek çalışma uygulaması kaldırıldığından 02.03.2021 tarihinden itibaren İlimizdeki mesai saatlerinin 08.00-12.00/13.00-17.00 olarak uygulanmasına,
  Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılmasına,
  3- İlimiz genelinde Yaygın Din Eğitimi ile 4 – 6 yaş eğitimi verilen Kur’ an Kurslarımızda yüz yüze eğitime geçilmesine,
  4. Bu karar ile değişikliğe uğrayan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun eski kararlarının yürürlükten kaldırılmasına, bu kararda belirtilmeyen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının yürürlüğünün devamına,
  5. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan bu kararların 02.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmasına,
  Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanının kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasına,
  Yukarıda belirtilen tedbirlere ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususuna karar verildiği bildirilmiştir.

 

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine önemle sunulur.