ࡱ> 8;7Z$bjbj££8, A"""8Zn"hLNNNNNN$AHr!r4LL@'L80;j.;;rr;" :Ye_il ile yaz1l1 alanlar bilgi amal1 yaz1lm1_t1r. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & ANON0M ^0RKET0 nin .& ./& ../& & tarihli Olaan / Olaanst (Hangisi Yap1lacak ise) genel kurul toplant1 tutana1 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & Limited ^irketi nin Olaan / Olaanst (Hangisi Yap1lacak ise) Genel Kurul Toplant1s1 .....& ../......./& & & & tarihinde, Saat:& & & . da, & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & adresinde yap1lm1_t1r. (ar1s1z Genel Kurul yap1ld1 ise bu metin yaz1lacak) Genel Kurul Toplant1s1; Trk Ticaret Kanununun 617/3 ve 416/1 inci madde hkmleri uyar1nca tm ortaklar1n haz1r bulunmas1 nedeniyle ar1s1z olarak gerekle_tirilmi_tir. Toplant1 ^irket Mdr & .& & & & & & & & & & ..taraf1ndan a1larak, gndemin gr_lmesine geilmi_tir. (ar1l1 Genel Kurul yap1ld1 ise bu metin yaz1lacak) Toplant1ya ait ar1; Trk Ticaret Kanununun 617/3 ve 414 nc madde hkmleri uyar1nca ve esas szle_mede ngrld gibi ve gndemi de ihtiva edecek _ekilde, Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinin & & ./& & /& & & & tarih ve .......... say1l1 nshas1nda iln edilmek suretiyle ve ayr1ca pay sahiplerine taahhtl mektupla, toplant1 gn ve gndeminin bildirilmesi suretiyle sresi iinde yap1lm1_t1r.Haz1r bulunanlar listesinin tetkikinden, _irketin toplam:& & .............................-TL l1k Sermayesine tekabl eden & & ........& & adet hissenin toplant1da asaleten, & .................& & & & adet hissenin toplant1da vekaleten temsil edildii ve bylece gerek kanun ve gerekse ana szle_mede ngrlen asgari toplant1 nisab1n1n mevcut olduunun anla_1lmas1 zerine toplant1 ^irket Mdr & .& & & & & & & & & & ..taraf1ndan a1larak gndemin gr_lmesine geilmi_tir. NOT : (Olaan Genel Genel Kurul yap1lacak ise Gndem maddelerinde, Mdrler kurulunun y1ll1k faaliyet raporu ve varsa deneti taraf1ndan verilen rapor, Bilnh H B 0 ,.jlP̨̻̅̅k\ZODh4h4CJaJh4hG2CJaJUh4hOB*CJaJph2h4hO0JB*CJaJfHphq .h4hOB*CJaJfHphq h4hOCJaJ%h4hOCJaJfHq h4hO5B* CJaJphPh4hOB*CJaJph#h4hO5B*CJ\aJph#h4hO5B* CJ\aJphPhj 0 2 jy+$ 2( Px 4 #\'*.25@97d`7a$gdO'$ 2( Px 4 #\'*.25@9da$gdO-DM `gdO-DM gdOgdO `gdO o ve kr/zarar hesaplar1, Mdrler Kurulu ve var ise denetilerin ibras1 konular1 gr_lecek.) 1- Genel Kurul Toplant1 Ba_kanl11 na& & & & & & & & & & & & & & & ., seilmesine karar verildi. 2- Genel kurulumuz taraf1ndan & ./& & /20& & tarihli karar ile _irketimizin tasfiyesi karar verilmi_ olup bu karar & & /& & & /20& & tarihinde ticaret sicili mdrlnde tescil edilerek _irketimiz tasfiyeye girmi_tir. Geli_en yeni _artlar gerei ve _irket malvarl11n1n ortaklar aras1nda da1t1m1na henz ba_lanmad11na dair tasfiye memurlar1 taraf1ndan haz1rlanan rapora gre _irketimizin tasfiye karar1n1n iptal edilmesine, tasfiyeden dnlmesine, ^irket tasfiye i_lemlerini yrtmek zere tasfiye memuru olarak tayin olunan & & & & & TC Kimilk Nolu & & & & & & & & & & & & & . 'in _irketin faaliyete geecek olmas1ndan dolay1 grevinin iptaline, Al1nan karar1n Ticaret Sicili Mdrlne bildirilerek tescil i_leminin yap1lmas1na karar verilmi_tir. 3- Ynetim Kurulu ye seimi & & & & & & & & & & & & & & & . 3 y1l sre ile seildiler. 4- Dilek ve Temennilere geildi. Sz alan olmad1 Toplant1 Ba_kan1 taraf1ndan saat 'da toplant1 sona erdirildi. TOPLANTI BA^KANI TOPLANTI YAZMANI Ad1 Soyad1: Ad1 Soyad1: TCKN: TCKN: MUHALEFET ^ERH0 VARSA ^ERH KOYANLARIN TUTANAI 0MZALAMASI GEREKMEKTED0R.   ANON0M ^0RKET Genel Kurul Tutana1 Tasfiye Giri_ jlN !!!!"""&#D##{-DM `gd4-DM gdO$-DM a$gdO$-DM `a$gdO$-DM `a$gd^`gd4 d`gd4 `gd^ PN!!!!!!""""B#D###########&$8$R$T$V$X$Z$ǵǀogcgcgcgc[VQ[McohG h+t5 h{#5hphG5hA4jhA4U h4hC5B* CJaJphP h4hO5B* CJaJphP#h4hO5B* CJ\aJphP#h4h{#5B*CJ\aJph#h4hO5B*CJ\aJphh4hOB*CJaJphh4hG2B*CJaJphh4h4CJaJh4h4B*CJaJph#########T$V$X$Z$-DM `gd4$a$gdp 6&P 1h:p . A!S"7#S$S% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtH\`\ GNormalxx`$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok 88 G0stbilgi p#NoN G0 stbilgi CharCJOJPJQJ^JaJtH8 8 C0Altbilgi p#Fo!F C0 Altbilgi CharCJOJPJQJaJBo1B Oapple-converted-spacePoAP 0 Font Style146B*CJOJQJ^JaJphXORX Paragraph7<<`7B*CJOJQJphtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] , 9, @@@@@CPZ$ j#Z$ @ @H 0( 0( B S ?`c * - 5Pehpw^c@Vo{ * -   ( - "!vF!}W {#A4"X&]s^=j[Qj!n{s+t_ w^v'G2G@O4n p?!&hCC @ , UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7.@Calibri7. [ @VerdanaA$BCambria Math"qce'ce'# # !SS20 3qHP $PG2!xx HAVANA Ali DoanOh+'0 px  HAVANANormal Ali Doan2Microsoft Office Word@@@# ՜.+,0 hp Hewlett-Packard Company  Konu Bal !"#$%&()*+,-.01234569:=Root Entry FY'<1Table;WordDocument 8,SummaryInformation('DocumentSummaryInformation8/MsoDataStorePJ'@'QU00BZ0Q==2PJ'@'Item PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q