ࡱ> cfbL&bjbj80yy Hx x 8 $Dl`````~kkkkkkk$1np|k-k``4kPPPv``~kP~kPP] ``p.͖X &_<jkk0lb__q_qx ` `_qfPkkl_qx " : & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & ANON0M ^0RKET0 nin .& ./& ../& & tarihli olaanst genel kurul toplant1 tutana1 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & Limited ^irketi nin Olaanst Genel Kurul Toplant1s1 .....& ../......./& & & & tarihinde, Saat:& & & . da, & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & ^EH0TKAM0L/GAZ0ANTEP adresinde yap1lm1_t1r. (ar1s1z Genel Kurul yap1ld1 ise bu metin yaz1lacak) Genel Kurul Toplant1s1; Trk Ticaret Kanununun 617/3 ve 416/1 inci madde hkmleri uyar1nca tm ortaklar1n haz1r bulunmas1 nedeniyle ar1s1z olarak gerekle_tirilmi_tir. Toplant1 Ynetim Kurulu Ba_kan1 & .& & & & & & & & & & ..taraf1ndan a1larak, gndemin gr_lmesine geilmi_tir. (ar1l1 Genel Kurul yap1ld1 ise bu metin yaz1lacak) Toplant1ya ait ar1; Trk Ticaret Kanununun 617/3 ve 414 nc madde hkmleri uyar1nca ve esas szle_mede ngrld gibi ve gndemi de ihtiva edecek _ekilde, Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinin & & ./& & /& & & & tarih ve .......... say1l1 nshas1nda iln edilmek suretiyle ve ayr1ca pay sahiplerine taahhtl mektupla, toplant1 gn ve gndeminin bildirilmesi suretiyle sresi iinde yap1lm1_t1r.Haz1r bulunanlar listesinin tetkikinden, _irketin toplam:& & .............................-TL l1k Sermayesine tekabl eden & & ........& & adet hissenin toplant1da asaleten, & .................& & & & adet hissenin toplant1da vekaleten temsil edildii ve bylece gerek kanun ve gerekse ana szle_mede ngrlen asgari toplant1 nisab1n1n mevcut olduunun anla_1lmas1 zerine toplant1 ^irket Ynetim Kurulu Ba_kan1 & .& & & & & & & & & & ..taraf1ndan a1larak gndemin gr_lmesine geilmi_tir. 1- Genel Kurul Toplant1 Ba_kanl11 na& & & & & & & & & & & & & & & ., seilmesine karar verildi. 2-Tr dei_ikliinin & ./& & ./& & & & .. tarihli bilano deerleri zerinden yap1lmas1na ve ^irketin sermayesinin denip denmediinin, kar_1l1ks1z kal1p k8DX^` & ( : j l x | 0 @ l @ d f h xk\Uk hU1hX*hU1hJyfHq hU1ho5B* phPhU1hh5B* phPhU1hJy5B* phPhU1ht5B* phPhU1h =B*phhU1h@bB*phhU1hJyB*ph hU1hJyhU1ho5B*\phhU1h =5B*\phhU1hJy5B*\phhU1hX*5B*\ph`j l ,.$ !!$$ `gdV*( `gd `gdPx-DM `gdH-DM `gdJy `gdJyh xzr,z "(*TĹĮsqsfsYRGhU1hV*(B*ph hU1hNyhU1hX*B*PJphhU1h@bB*phUhU1h@bB*PJphhU1h@b\hU1hX*\hU1hNy\hU1h\B*phhU1h/B*phhU1hHB*phhU1h@bB*phhU1hJyB*ph*hU1hJy0J"B*fHphq hU1hJy&hU1hJyB*fHphq almad11n1n, _irket zvarl11n1n tespitinin ve _ayet tapu, gemi ve fikri mlkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kay1tl1 malvarl11n1n bulunmas1 halinde bunlar1n geree uygun deerlerinin tespitinin yap1lmas1, sz konusu zel sicile kayd1 gereken mal ve haklar1n bulunmamas1 halinde ise; bu hususlar1n olmad11n1n tespitinin yap1ld11 YMM / SMMM & & & & & & & & & & & in haz1rlad11 raporun kabul edilmesine, 3- Tr dei_tirme plan1 ve (haz1rland1 ise)tr dei_tirme raporu ile son y1l1n finansal tablolar1 (varsa ara bilano). TTK 188 m. gereince otuz gn nce _irket merkezinde ortaklar1n incelemesine sunulmu_ ve inceleme hakk1 kullan1lm1_t1r. TTK 189 m. Gereince Ynetim organ1nca haz1rlanarak Genel kurulumuza sunulan .../.../20.. tarihli Tr dei_tirme plan1n1n, yeni trn _irket szle_mesinin ve (haz1rland1 ise)tr dei_tirme raporunun kabul edilmesine, _irketimizin Limited ^irkete dn_trlmesine karar verildi ( YMM veya SMMM nin haz1rlad11Kobi Raporuile tm ortaklar1n onaylamas1 hlinde, kk ve orta lekli _irketler tr dei_tirme raporu dzenlenmeyebilirler.) 5- Dilek ve Temennilere geildi. Sz alan olmad1 Toplant1 Ba_kan1 taraf1ndan saat 'da toplant1 sona erdirildi. TOPLANTI BA^KANI Ad1 Soyad1: TCKN:   ANON0M ^0RKET Tr Dei_iklii Genel Kurul Karar1 RNEK T!x!H"">#@###$$$$l%n%p%%%%%%%%%%%%κykc[S[KGKGKGKGhcgojhcgoUhU1hH5hU1hb5hU1hX*5hU1hTv5B*\phhU1hHB*phhU1hX*B*phhU1hB* phPhU1hB*ph)hU1hNy5B*fHphq &hU1hNyB*fHphq &hU1hNyB*fHph333q hU1hU1hU1hV*(B*phhU1hV*(B*ph$l%n%p%%%%%%%%%%%%%%D&F&H& $&d Pb$# a$gdbt$a$ $a$gdb$-DM a$gdH$-DM `a$gdH%%%6&B&D&H&J&L&hU1hb5hcgohh@bCJ OJQJaJ hJ2CJ OJQJaJ hCJ OJQJaJ h =CJ OJQJaJ H&J&L&$a$6&P 1h:pH. A!7"7#$S% ^$ 666666666vvvvvvvvv666666>66666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHP`P Normalxx`CJ_HaJmHsHtH<@< Ba_l1k 1$$@&a$CJL@"L Ba_l1k 2dd@&[$\$5CJ$\aJ$L@2L Ba_l1k 3dd@&[$\$5CJ\aJ8@8 Ba_l1k 4$@&5\RA`R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiViV 0 Normal Tablo :V 44 la ,k , 0 Liste Yok 6B@6 ! Gvde MetniCJF>@F Konu Ba_l11$a$ CJ OJQJ<< paragraphdd[$\$R0@"R Liste Madde 0midd[$\$ B*phF12F Liste Numaras1dd[$\$.U`A. Kpr >*B*phC@R Gvde Metni Girintisi1 88ddd[$\$^8` B*phL^@bL 0 Normal (Web)dd[$\$ B*ph8@r8 bt0stbilgi p#:o: bt0 stbilgi CharCJaJ8 8 bt0Altbilgi p#:o: bt0 Altbilgi CharCJaJN@N bt0 Balon Metni CJOJQJ^JaJLoL bt0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJ(W`( ]`Gl5\VoV MIDefault 7$8$H$!B*CJ_HaJmHphsHtHRZ@R >p Dz Metin`CJOJQJ^JaJ@o@ >pDz Metin Char OJQJ^J@o@ 8.OGvde Metni CharCJaJBO!B Happle-converted-spaceF2F Aral1k Yok#dd[$\$`PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] & 0 GGGGGJh T%L& $H&L& @ @H 0( 0( B S ?,/;= $ ' 14<Cn7Ey|u=N]hik $ ' " 6m@ B B C D " ' " 6m@ B B C D ' eL+2OXIA 4^s fJPNG?t`n@}J*޽P/ReJ=3On ?rT FRƂU0&69Q~Z&RO[(b}roct@@ cfq*6Mh on*sw~saUwGTUnz^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.-^-`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHm^m`OJQJ^Jo(hHo=^=`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo( 80^8`05o(() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(-^-`o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. m^m`hH. =L^=`LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`.^`CJOJQJo(opp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(RO[G?eL@ cMhpUM 2Ns FRw~s*N`1YI@IA T^)% | ' mOs> ^ | # 6} B+` 6} vxG | = | _r | ?!&2n<<<<Ib <<<<:% | ?FpCz?H | o r | J | ,P!["3ng&." | "# | M!$g$x)F% | Z% | 3ng&|7&J&t' | '' <<<<>^)b4|)b4|)Hy)m^C* | AhI*&;y+ | B+k,g5iw- | -H0c`1 | .2=CZ:3?Fw'4?!6Pw7`=\m|7naY9&;"^C|c1< | -Vg= | b> > | +'> | S{?hA%!B | E | `E | ZF | I | 4rJ` DLcU 5Lw'4:pO | mOS_P9,R | ;YKRhA|;T | (U | cUpXlD5X | UXa[!,~I] | m^'S__y`4rJ4yc | e | k,g 2h | &}i | i | k#kUX#k | pXl;YKR`=\mn6&2n;mLo | 42r | ar | s | xs> Ry | pCzw7 z | "^C|_y`T~ | !,~["k#k* | #""t3\*=4!yZ ; t= S Le d Fs #1"s)h!XgFaIAmJWxL.Ch k ' !"#bC$e$i&z'Y't<'V*(X*U17k1:2J2p27^77o8ww:_; =+E@g}A;BRBDMDVjDiE=FdFH?HHJvLMM@4MKM8.OE~O Pz{QeRv%U RVXLXm+YuYOZZ]o^_jdaSd7eJeFg .hEnhi]iVjdjh;l9mpn=n ncgo>piWrOstq%tbt> u=Hv"wxPx{xJyly{W{c{|;|i|u}uIAWU5OXN MITY`9Fz =MqkfcLP_/.pf 4: c^0&5ADRL%5,TvPcjLQn~bj3xT&$%2QT 1-d/s9Vs=|ADW]jLvGHidad#j^" UqA'h yc3ZNy V+sMH'o#k~~&y5^X&h:M$;OtRAE[Wh')F20&vCv>ds%}`E,Vu.Qmko)K}*Z@bp@m$&zei @(& Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7. [ @Verdana7$BCambria5. .[`)Tahoma?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qʤ'ˤ'b ' !7x20 3qHP $PiE2!xx ANON0M ^0RKETMEHMET KRDEVEMehmet Krdevex           Oh+'0 4 @ L Xdlt|ANONM RKETMEHMET KRDEVENormalMehmet Krdeve3Microsoft Office Word@F#@B@ivX@?@ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXY[\]^_`adehRoot Entry FV/͖Xg1TableqWordDocument 80SummaryInformation(RDocumentSummaryInformation8ZMsoDataStore0-͖Xp.͖XDWBDYPDSG==20-͖Xp.͖XItem PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q