ࡱ> AD@!bjbj8(yy+< < 8$R/$$:::nnn.......$03|.-nnnnn.::4 /TTTn^::.Tn.TT(h*:XU)."/0R/e)44 ** 4,nnTnnnnn..TnnnR/nnnn4nnnnnnnnn< " ^: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & L0M0TED ^0RKET0 (RNEK Karar) Karar No : Karar Tarihi : Toplant1n1n Konusu : Tr dei_tirme karar1 Toplant1ya Kat1lanlar : ^irket merkezinde toplanan genel kurulumuz a_a1daki hususu karar alt1na alm1_lard1r. 1) ^irketin trnn Anonim ^irkete dn_trlmesine, 2) Tr dei_ikliinin & ./& & ./& & & & .. tarihli bilano deerleri zerinden yap1lmas1na, 3) ^irketin sermayesinin denip denmediinin, kar_1l1ks1z kal1p kalmad11n1n, _irket zvarl11n1n tespitinin ve _ayet tapu, gemi ve fikri mlkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kay1tl1 malvarl11n1n bulunmas1 halinde bunlar1n geree uygun deerlerinin tespitinin yap1lmas1, sz konusu zel sicile kayd1 gereken mal ve haklar1n bulunmamas1 halinde ise; bu hususlar1n olmad11n1n tespitinin yap1ld11 YMM / SMMM & & & & & & & & & & & in haz1rlad11 raporun kabul edilmesine 4) ^irketimizin Anonim ^irkete dn_trlmesine ve _irket nvan1n1n & & & & & & & & & & & & & & & Anonim ^irketi olmas1na, 6) Tr Dei_tirme Plan1 ve Tr Dei_tirme Raporu(Haz1rland1 ise) ile son y1l1n finansal tablolar1. TTK 188 m. gereince otuz gn nce _irket merkezinde ortaklar1n incelemesine sunulmu_ ve inceleme hakk1 kullan1lm1_t1r (Kobi raporu varsa bu _ekilde yaz1lmas1 gerekmektedir) LZ\^l  ` b > 46Pܻt_J_t3_-hLhB*CJOJPJQJ^JaJph)hLhB*CJOJQJ^JaJph)hLh(@B*CJOJQJ^JaJph-hLh(@B*CJOJPJQJ^JaJphhLhmCJOJQJ\aJhLhnCJOJQJ\aJhLh(@CJOJQJ\aJhLh(@CJOJQJaJ"hLh(*5CJOJQJ\aJ"hLh(@5CJOJQJ\aJ"hLhw5CJOJQJ\aJjl > @ ` b T `gd|r %$^a$gdn$ `a$gd(@ %$^a$gd(@ $a$gd(@ `gd(@$WD*`a$gdLVdfz.0ywh]U]U]FhLhQjB*CJaJphhLCJaJhLhLCJaJhLhwB*CJaJphUhLh|rCJaJhLh|rB* CJaJphPhLh|rB*CJaJphhLh|rB*CJaJphhLhnCJOJQJaJhLhnCJOJQJ\aJhLh*CJOJQJaJhLhmCJOJQJ\aJhLh(@CJOJQJ\aJTVz | !V!!!!!!!gdbt `gds@gd(@$[$\$a$gd(@ $a$gd(@ %$^a$gdn %$^a$gd(@ `gd|rGenel kurulumuza sunulan & & & & & & & & SMMM/YMM ler odas1na & .......sicil numaras1 ile kay1tl1 SMMM/YMM & & & .............taraf1ndan ....../......../.......tarihli ......say1l1 rapora gre _irketimiz KOB0 olduu iin tr dei_tirme raporu dzenlenmemi_tir 7) TTK 189 m. Gereince Ynetim organ1nca haz1rlanarak Genel kurulumuza sunulan.../.../20.. tarihli Tr Dei_tirme Plan1n1n, yeni trn _irket szle_mesinin ve (haz1rland1 ise) ...../...../20.... tarihli Tr Dei_tirme Raporunun kabul edilmesine 8) (Sermayede bir dei_iklik olacak ise rnek Metin) ^irket sermayesinin ____.000 TL den 0.000 TL ye 1kar1lmas1na; bu sermayenin 00.000 TL si _irket z varl11ndan / denmi_ sermayesinden (Hangisi kullan1lacak ise) geri kalan 00.000 TL si nakden taahht edilmi_ olup, tescili izleyen 24 ay ierisinde denecektir. (rnek Metin) oybirlii ile karar verilmi_tir. Ortak Ortak T.C. Kimlik No T.C. Kimlik No Ad1 Soyad1 Ad1 Soyad1   PAGE \* MERGEFORMAT 1 4LPRx0D`bd^ x ϼ❍}m}^^I(hLh5B*CJOJQJaJphhLhgnCJOJQJaJhLh5CJOJQJaJhLh|r5CJOJQJaJhLh*5CJOJQJaJhLhw5CJOJQJaJhLhCJOJQJaJ%hLhB*CJOJQJaJph%hLh|rB*CJOJQJaJphhLhwCJOJQJaJhLh|rCJOJQJaJx z | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ⲫhth31hLmHnHuhX`jhX`Uh#jh#U"hLh(@5CJOJQJ\aJhLhwCJOJQJaJhLhnCJOJQJaJhLh(@CJOJQJaJhLhwCJOJQJaJ!!!!!!!!!! `gds@$a$gdbt 6&P 1h:pf. A!n"S#n$S%8F ^& 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p28 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHP`P Normalxx`CJ_HaJmHsHtH<@< Ba_l1k 1$$@&a$CJL@"L Ba_l1k 2dd@&[$\$5CJ$\aJ$L@2L Ba_l1k 3dd@&[$\$5CJ\aJ8@8 Ba_l1k 4$@&5\RA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiViV 0 Normal Tablo :V 44 la ,k , 0 Liste Yok 6B@6 Gvde MetniCJF>@F " Konu Ba_l11$a$ CJ OJQJ<< paragraphdd[$\$R0@"R Liste Madde 0midd[$\$ B*phF12F Liste Numaras1dd[$\$.U`A. Kpr >*B*phC@R Gvde Metni Girintisi1 88ddd[$\$^8` B*phL^@bL Normal (Web)dd[$\$ B*ph8r8 bt0stbilgi p#:o: bt0 stbilgi CharCJaJ8 @8 bt0Altbilgi p#:o: bt0 Altbilgi CharCJaJN@N bt0 Balon Metni CJOJQJ^JaJLoL bt0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJ(W`( ],`Gl5\DD q0Style81$7$8$H$`FF q0Style641$7$8$H$`PoP q0 Font Style146B*CJOJQJ^JaJphPoP q0 Font Style147B*CJOJQJ^JaJphJo!J *Konu Ba_l11 CharCJ OJQJaJT`2T sj Aral1k Yok#$CJOJPJQJ_HaJmHsHtH XoBX sjDefault$1$7$8$H$!B*CJ_HaJmHphsHtHP@RP s@0Liste Paragraf%^`PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ( ***-x ! T!! $&-!@ @H 0( 0( B S ?$GIU\&124!68 )(-./5Y_ fBz-d(3J6^E-4 HTcK}{ ^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.f}HTcd(6^E"eh*(:+PU( !c ^]vbH h^-(:Uf<yY !yb)y^-c ,0V8s\Uf"G n=L>ad#H"Z31^ociVz+[MqWV5q" #V60KEw0&G;W}wLmcksj*o}%m$@$$$$( UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7. [ @Verdana7..{$ Calibri5. .[`)TahomaA$BCambria Math"qʤ'ˤ' DLhLh!nnx203qHP $PiE2!xx ANON0M ^0RKETMehmet KrdeveMehmet Krdeve   Oh+'0 4 @ L Xdlt|ANONM RKETMehmet KrdeveNormalMehmet Krdeve4Microsoft Office Word@F#@B&@:'uX@ҖXLh՜.+,0 hp|  ANONM RKET Konu Bal !"#$%&'()*+,-./12345679:;<=>?BCFRoot Entry F0XXE1Table>4WordDocument 8(SummaryInformation(0DocumentSummaryInformation88MsoDataStoreXXFQ3KSXS==2XXItem PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q