ࡱ> 584p bjbj££8( Ebbbbbvvv8v0dffffff$!H!bbb4bbddP0.b" (:Ye_il ile yaz1l1 alanlar bilgi amal1 yaz1lm1_t1r. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & ANON0M ^0RKET0 nin .& ./& ../& & tarihli Olaan / Olaanst (Hangisi Yap1lacak ise) genel kurul toplant1 tutana1 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & Limited ^irketi nin Olaan / Olaanst (Hangisi Yap1lacak ise) Genel Kurul Toplant1s1 .....& ../......./& & & & tarihinde, Saat:& & & . da, & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & adresinde yap1lm1_t1r. (ar1s1z Genel Kurul yap1ld1 ise bu metin yaz1lacak) Genel Kurul Toplant1s1; Trk Ticaret Kanununun 617/3 ve 416/1 inci madde hkmleri uyar1nca tm ortaklar1n haz1r bulunmas1 nedeniyle ar1s1z olarak gerekle_tirilmi_tir. Toplant1 ^irket Mdr & .& & & & & & & & & & ..taraf1ndan a1larak, gndemin gr_lmesine geilmi_tir. (ar1l1 Genel Kurul yap1ld1 ise bu metin yaz1lacak) Toplant1ya ait ar1; Trk Ticaret Kanununun 617/3 ve 414 nc madde hkmleri uyar1nca ve esas szle_mede ngrld gibi ve gndemi de ihtiva edecek _ekilde, Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinin & & ./& & /& & & & tarih ve .......... say1l1 nshas1nda iln edilmek suretiyle ve ayr1ca pay sahiplerine taahhtl mektupla, toplant1 gn ve gndeminin bildirilmesi suretiyle sresi iinde yap1lm1_t1r.Haz1r bulunanlar listesinin tetkikinden, _irketin toplam:& & .............................-TL l1k Sermayesine tekabl eden & & ........& & adet hissenin toplant1da asaleten, & .................& & & & adet hissenin toplant1da vekaleten temsil edildii ve bylece gerek kanun ve gerekse ana szle_mede ngrlen asgari toplant1 nisab1n1n mevcut olduunun anla_1lmas1 zerh H B 0 ,.jl0̨̻̅̅kiZRGh^h{#CJaJhG2CJaJh&BWhOB*CJaJphU2h&BWhO0JB*CJaJfHphq .h&BWhOB*CJaJfHphq h&BWhOCJaJ%h&BWhOCJaJfHq h&BWhO5B* CJaJphPh&BWhOB*CJaJph#h&BWhO5B*CJ\aJph#h&BWhO5B* CJ\aJphPhj 0 2 jy+$ 2( Px 4 #\'*.25@97d`7a$gdO'$ 2( Px 4 #\'*.25@9da$gdO-DM `gdO-DM gdOgdO `gdO ine toplant1 ^irket Mdr & .& & & & & & & & & & ..taraf1ndan a1larak gndemin gr_lmesine geilmi_tir. NOT : (Olaan Genel Genel Kurul yap1lacak ise Gndem maddelerinde, Mdrler kurulunun y1ll1k faaliyet raporu ve varsa deneti taraf1ndan verilen rapor, Bilno ve kr/zarar hesaplar1, Mdrler Kurulu ve var ise denetilerin ibras1 konular1 gr_lecek.) 1- Genel Kurul Toplant1 Ba_kanl11 na& & & & & & & & & & & & & & & ., seilmesine karar verildi. 2- Ynetim Kurulu taraf1ndan haz1rlanan ve genel kurulumuzun onay1na sunulan _irket szle_mesinin Sermaye ba_l1kl1 ............maddesinin yeni _ekli gr_ld _irket sermayesinin ...................... TL s1ndan ............................ TL s1na art1r1lmas1 kabul edildi. 3- Dilek ve Temennilere geildi. Sz alan olmad1 Toplant1 Ba_kan1 taraf1ndan saat 'da toplant1 sona erdirildi. TOPLANTI BA^KANI TOPLANTI YAZMANI BAKANLIK TEMS0LC0S0 Ad1 Soyad1: Ad1 Soyad1: TCKN: TCKN: MUHALEFET ^ERH0 VARSA ^ERH KOYANLARIN TUTANAI 0MZALAMASI GEREKMEKTED0R.   ANON0M ^0RKET Genel Kurul Tutana1 Sermaye Artt1r1m1 jlz|.LNPz`gdG-DM `gdO-DM gdO$-DM a$gdO$-DM `a$gdO$-DM `a$gd^ `gd{# `gd^ 0@xzJNP4 h j l n p ҐnfbfbfbfbZUZQbnhG h{#5hphG5hW jhW U h^hC5B*CJaJph h&BWhO5B* CJaJphPh&BWhOB* CJaJphP#h&BWhO5B* CJ\aJphPh{#5B*CJ\aJph#h&BWhO5B*CJ\aJphh&BWhOB*CJaJphhG2B*CJaJphh^h{#CJaJh{#CJaJj l n p `gdG$a$gdp 6&P 1h:p . A!S"7#S$S% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtH\`\ GNormalxx`$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok 88 G0stbilgi p#NoN G0 stbilgi CharCJOJPJQJ^JaJtH8 8 C0Altbilgi p#Fo!F C0 Altbilgi CharCJOJPJQJaJBo1B Oapple-converted-spacePK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 7 ( DDDDDG0p jp @ @H 0( 0( B S ?`c * 3 5 8 5Pehpw^c@Vo{(4 5 8  3 8 vF!}W {#"X&]s^=j!n{s^v'G2G@On p?!&hCC @ 7 UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7.@CalibriA$BCambria Math"qee{v{v!SS20 3qHP $PG2!xx HAVANA Ali DoanOh+'0 px  HAVANANormal Ali Doan2Microsoft Office Word@F#@@{v՜.+,0 hp Hewlett-Packard Company  Konu Bal !"#%&'()*+-./012367:Root Entry F0u91TableWordDocument 8(SummaryInformation($DocumentSummaryInformation8,MsoDataStoreCޏGRBM4UMMI2AJL==2CޏItem PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q