ࡱ> 685Fbjbj.(yy *****>>>8v$>e|$9***R** X@ `S$50e,,URUXU*XTeU" :L0M0TED ^0RKET TASF0YEDEN DNLMES0 TESC0L0 KARAR RNE0 Karar Tarihi : Karar say1s1 : Konu : Ba_kan : yeler : Genel Kurulumuz _irket merkezinde toplanarak a_a1da belirtilen hususlar1 oy birlii ile karar alt1na alm1_lard1r. 1-^irketimiz ................................... (Tasfiyenin tescil edildii tarih yaz1lacakt1r) tarihinde tasfiyeye gemi_tir. Geli_en yeni _artlar gerei ve _irketin mal varl11n1n ortaklar aras1nda da1t1m1na henz ba_lanmad11na dair tasfiye memuru taraf1ndan haz1rlanan rapora gre _irketimizin tasfiyeden dnmesine, faaliyetinin devam etmesine, 2- ^irketin ticaret unvan1ndan "Tasfiye halinde" ibaresinin 1kar1lmas1na ve Tasfiye memuru olarak atanan ................................... (TCKN:.......) in grevinin sona erdirilmesine, 3-^irket mdrlne .............. sre ile/ aksi karar al1nana kadar, & & & & & .& & & . T.C. Kimlik No lu, & & & & & ...& & .. adresinde ikamet eden, & & & & & & & & in atanmas1na, rtvz < > r_Nr_N:&hNH$hD5CJOJQJ\^JaJ hNH$hDCJOJQJ^JaJ$hNH$h`fCJOJPJQJ^JaJ$hNH$hDCJOJPJQJ^JaJ'hNH$h`f5CJOJPJQJ^JaJ'hNH$hD5CJOJPJQJ^JaJ&hNH$h`f5CJ OJPJQJ\^J&hNH$hD5CJ OJPJQJ\^J&hNH$h`f5CJOJPJQJ\^J+hNH$hD5B*OJPJQJ\^Jphrtvxz bd$a$gd$a$gd`fgdD$a$gd`f> 6 HvzJbdµ¢p]FpF]]DU-hNH$hNH$B*CJOJPJQJ^JaJph$hNH$h`fCJOJPJQJ^JaJ$hNH$hNH$CJOJPJQJ^JaJhNH$4hB*CJOJQJ^JaJfHphq $hNH$hDCJOJPJQJ^JaJhNH$hNH$OJQJ^J hNH$hDCJOJQJ^JaJ&hNH$hD5CJOJQJ\^JaJ/hNH$hD5B*CJOJQJ\^JaJph4-^irketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kurulu_lar1nda, tapuda, her trl i_lemi yapmaya .............. sre ile/ aksi karar al1nana kadar _irket mdr ................................ nin _irket unvan1 veya ka_esi alt1nda mnferiden / m_tereken temsil ve ilzam etmek zere yetkili k1l1nmas1na oy birlii ile karar verilmi_tir. Ortak (T.C. Kimlik No: ) Ortak (T.C. Kimlik No: ) Ortak (T.C. Kimlik No: ) 0sim 0mza 0sim 0mza 0sim-0mza Not: 1-^irketin tasfiyeden vazgeebilmesi iin, _irketin malvarl11n1n pay sahipleri aras1nda henz da1t1lmaya ba_lan1lmad11na ili_kin tasfiye memurlar1 taraf1ndan rapor haz1rlanmas1 gerekmektedir. 2-Kararlarda ortaklar1n Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaralar1 (yabanc1 uyruklular1n vergi dairelerinden al1nacak vergi numaralar1 veya yabanc1 kimlik numaralar1) belirtilecektir. 3-^irketin birden fazla mdr olacak ise, bunlardan biri, _irketin orta1 olup olmad11na bak1lmaks1z1n, genel kurul taraf1ndan mdrler kurulu ba_kan1 olarak atanmas1 gerekmektedir.   8վ諕o^O=-hNH$hMCJOJQJ]^J"hNH$hM6CJOJQJ]^JhNH$h`fCJOJQJ^J hNH$h`fCJOJQJ^JaJ$hNH$hYMCJOJPJQJ^JaJ$hNH$h`fCJOJPJQJ^JaJ*hNH$h`f5CJOJPJQJ\^JaJ$hNH$hDCJOJPJQJ^JaJ-hNH$hNH$B*CJOJPJQJ^JaJph$hNH$hNH$CJOJPJQJ^JaJ-hNH$hDB*CJOJPJQJ^JaJphbdLN&(*.046:<@B$a$gd`f $dNgd`f$a$gd`fgd`fHPR$&*,0268<>DFiYH@<@<@<@6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ NormalCJ_HaJmHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiViV 0 Normal Tablo :V 44 la ,k , 0 Liste Yok NP@N Gvde Metni 25CJOJQJaJtH 88 `f0stbilgi p#:o: `f0 stbilgi CharCJaJ8 "8 `f0Altbilgi p#:o1: `f0 Altbilgi CharCJaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ( > F BF 8@0( B S ?ns~$2Wau+]}VXY `F: ^`56o(-^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.`F’lNH$.f*9KYM/Q1d`f-MDJzw@4 UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ CalibriK,Bookman Old StyleA$BCambria Math"q㕧㕧))a203qHP $P.f*2!xx 7L0M0TED ^0RKET TASF0YEDEN VAZGEME TESC0L0 KARAR RNE0sicil27Mehmet Krdeve Oh+'0hx $ 0 <HPX`8LMTED RKET TASFYEDEN VAZGEME TESCL KARAR RNEsicil27NormalMehmet Krdeve2Microsoft Office Word@@h֟S@h֟S)՜.+,0( hp| x 8LMTED RKET TASFYEDEN VAZGEME TESCL KARAR RNE Konu Bal !"#$&'()*+,./012347Root Entry F`S91TableeWordDocument.(SummaryInformation(%DocumentSummaryInformation8-CompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q