ࡱ> ad`_$bjbj8*bbI &&&&&:::8r:lXlZlZlZlZlZlZl$nMq~l-&~l&&4lv&&XlXl] `ŸOL_<Dll0l(`q^qx``q&g~l~lFlq " : & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & ANON0M ^0RKET0 nin .& ./& ../& & tarihli olaanst genel kurul toplant1 tutana1 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & Anonim ^irketi nin Olaanst Genel Kurul Toplant1s1 .....& ../......./& & & & tarihinde, Saat:& & & . da, & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & ^ehitkamil/GAziantep adresinde yap1lm1_t1r. (ar1s1z Genel Kurul yap1ld1 ise bu metin yaz1lacak) Genel Kurul Toplant1s1; Trk Ticaret Kanununun 617/3 ve 416/1 inci madde hkmleri uyar1nca tm ortaklar1n haz1r bulunmas1 nedeniyle ar1s1z olarak gerekle_tirilmi_tir. Toplant1 Ynetim Kurulu Ba_kan1 & .& & & & & & & & & & ..taraf1ndan a1larak, gndemin gr_lmesine geilmi_tir. (ar1l1 Genel Kurul yap1ld1 ise bu metin yaz1lacak) Toplant1ya ait ar1; Trk Ticaret Kanununun 617/3 ve 414 nc madde hkmleri uyar1nca ve esas szle_mede ngrld gibi ve gndemi de ihtiva edecek _ekilde, Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinin & & ./& & /& & & & tarih ve .......... say1l1 nshas1nda iln edilmek suretiyle ve ayr1ca pay sahiplerine taahhtl mektupla, toplant1 gn ve gndeminin bildirilmesi suretiyle sresi iinde yap1lm1_t1r.Haz1r bulunanlar listesinin tetkikinden, _irketin toplam:& & .............................-TL l1k Sermayesine tekabl eden & & ........& & adet hissenin toplant1da asaleten, & .................& & & & adet hissenin to8DX^` $ $ & 8 h j v z . > j > b d f vƻsoƦ[[&h/hJyB*fHphq h h/hJyfHq h/ho5B* phPhh5B* phPh/hJy5B* phPh/ht5B* phPh B*phh/hJyB*ph h/hJyh/ho5B*\phh 5B*\phh/hJy5B*\phhE5B*\ph#`h j @B` b >#@# $$^a$gd `gd `gdPx-DM `gdH-DM `gdJy `gdJyvx4@BDFhj , ` b ǼҴ{wllllhhB*phhhB* phPhhB* phPhB*phhhB*phhhB*phhB*phhB*phh/h\B*phh/h/B*phh/hHB*phUh/hJyB*ph*h/hJy0J"B*fHphq *plant1da vekaleten temsil edildii ve bylece gerek kanun ve gerekse ana szle_mede ngrlen asgari toplant1 nisab1n1n mevcut olduunun anla_1lmas1 zerine toplant1 ^irket Mdr & .& & & & & & & & & & ..taraf1ndan a1larak gndemin gr_lmesine geilmi_tir. 1- Genel Kurul Toplant1 Ba_kanl11 na& & & & & & & & & & & & & & & ., seilmesine karar verildi. 2- Tr Dei_tirme Plan1 ve Tr Dei_tirme Raporu ile son y1l1n finansal tablolar1. TTK 188 m. gereince otuz gn nce _irket merkezinde ortaklar1n incelemesine sunulmu_ ve inceleme hakk1 kullan1lm1_t1r. (Kobi raporu varsa) Genel kurulumuza sunulan & & & & & & & & SMMM/YMM ler odas1na & .......sicil numaras1 ile kay1tl1 SMMM/YMM & & & .............taraf1ndan ....../......../.......tarihli ......say1l1 rapora gre _irketimiz KOB0 olduu iin tr dei_tirme raporu dzenlenmemi_tir. .../.../20.. tarihli Tr Dei_tirme Plan1n1n ve (haz1rland1 ise) ...../...../20.... tarihli Tr Dei_tirme Raporunun kabul edilmesine, _irketimizin Trk Ticaret Kanunun 194 nc maddesi ile Ticaret Sicili Ynetmeliinin 134 nc maddesi hkmleri dahilinde ................................... nvanl1 Gerek Ki_i Ticari 0_etmesine dn_trlmesine karar verildi. 3- Dilek ve Temennilere geildi. Sz alan olmad1 Toplant1 Ba_kan1 taraf1ndan saat ........'da toplant1 sona erdirildi. TOPLANTI BA^KANI Ad1 Soyad1: TCKN:   !"!$!8!:!J!p!r!!!!h"">#@#B###.$2$x$z$|$~$$$$$$$$$쮣}u}mimimimi}h`#jh`#UhbhH5hbhb5hTv5B*\phh(PB*phh/hHB*phh/h\B*phh/hB* phPh 2B*phhImB*phh{iB*phhB*phhB*phhhB*phhB*phhhB*ph#@#.$0$2$T$l$x$z$|$$$$$$$$$$$gdbt$a$ $a$gdb$-DM a$gdH$-DM `a$gdH6&P 1h:pH. A!7"7#$S% ^% 666666666vvvvvvvvv666666>66666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p28 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHP`P Normalxx`CJ_HaJmHsHtH<@< Ba_l1k 1$$@&a$CJL@"L Ba_l1k 2dd@&[$\$5CJ$\aJ$L@2L Ba_l1k 3dd@&[$\$5CJ\aJ8@8 Ba_l1k 4$@&5\RA`R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiViV 0 Normal Tablo :V 44 la ,k , 0 Liste Yok 6B@6 ! Gvde MetniCJF>@F Konu Ba_l11$a$ CJ OJQJ<< paragraphdd[$\$R0@"R Liste Madde 0midd[$\$ B*phF12F Liste Numaras1dd[$\$.UA. Kpr >*B*phC@R Gvde Metni Girintisi1 88ddd[$\$^8` B*phL^@bL 0 Normal (Web)dd[$\$ B*ph8r8 bt0stbilgi p#:: bt0 stbilgi CharCJaJ8 8 bt0Altbilgi p#:: bt0 Altbilgi CharCJaJN@N bt0 Balon Metni CJOJQJ^JaJLL bt0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJ(W( ]`Gl5\VoV MIDefault 7$8$H$!B*CJ_HaJmHphsHtHRZ@R >p Dz Metin`CJOJQJ^JaJ@@ >pDz Metin Char OJQJ^J@@ 8.OGvde Metni CharCJaJBO!B Happle-converted-spaceF2F Aral1k Yok#dd[$\$`P@BP 0Liste Paragraf$^`PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] W * v $ @#$ @ @H 0( 0( B S ?,/.5*,I K L N O Q R T X 14<CnDx{t,=ryYawFH~ I K L N O Q R T X "5\\uu;;UV`a| G I I L L X "5\\uu;;UV`a| H X eL+2OXIA 4^s fJPNG?t`n@}J*޽P/ReJ=3On ?rT FRƂU0&69Q~Z&RO[(b}roct@@ cfq*6Mh on*sw~saUwGTUnz^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.-^-`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHm^m`OJQJ^Jo(hHo=^=`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo( 80^8`05o(() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(-^-`o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. m^m`hH. =L^=`LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`.^`CJOJQJo(opp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(RO[G?eL@ cMhpUM 2Ns FRw~s*N`1YI@IA T^)% | ' mOs> ^ | # 6} B+` 6} vxG | = | _r | ?!&2n<<<<Ib <<<<:% | ?FpCz?H | o r | J | ,P!["3ng&." | "# | M!$g$x)F% | Z% | 3ng&|7&J&t' | '' <<<<>^)b4|)b4|)Hy)m^C* | AhI*&;y+ | B+k,g5iw- | -H0c`1 | .2=CZ:3?Fw'4?!6Pw7`=\m|7naY9&;"^C|c1< | -Vg= | b> > | +'> | S{?hA%!B | E | `E | ZF | I | 4rJ` DLcU 5Lw'4:pO | mOS_P9,R | ;YKRhA|;T | (U | cUpXlD5X | UXa[!,~I] | m^'S__y`4rJ4yc | e | k,g 2h | &}i | i | k#kUX#k | pXl;YKR`=\mn6&2n;mLo | 42r | ar | s | xs> Ry | pCzw7 z | "^C|_y`T~ | !,~["k#k* | ('"t3\l*=4!yZ ; t= S Le d Fs #1"s)h!XgFaIAmJWxL.Ch k ' !"#`#bC$e$0%i&z'Y't<'-7k1 2:2J2p27^77o8ww:_;+E@g}A;BRBDMDVjDiE=FdFH?HHJ'LvLMM@4MKM8.OE~O PXPz{QeRv%U RVXLXm+YuYOZZ]o^_jdaSd7eJeFg .hEnhi]i{iVjdjh;l9mImpn=n n>piWrOstq%tbt> u=Hv"wxPx{xJyly{W{c{|;|i|u}uIAWU5OXN O MITY`9Fz =MqkfcLP_/.pf 4: c^0&5ADRL%5,TvPcjLQn~bj3xT&$%2QT 1-d/s9Vs|ADW]jLvGHidad#j(P^" UqA'h yc3Z V+sMH'o#k~~7-&y5^X&h:M$;OtRAE[Wh')F20&vCv> ds%}`E,Vu.'Qmko}*Zp@m$&zeiI K @5555( W `` `UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial5. .[`)Tahoma?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qQgQgb '!7x20D D 3qHP $PiE2!xx ANON0M ^0RKETMATSO-Mehmet KLAHLIMehmet Krdevex           Oh+'0d  , 8DLT\ANONM RKETMATSO-Mehmet KLAHLINormalMehmet Krdeve2Microsoft Office Word@@B@9@9՜.+,0 hp Hewlett-Packard CompanyD ANONM RKET Konu Bal !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWYZ[\]^_bcfRoot Entry F`Oe1TableMrWordDocument 8*SummaryInformation(PDocumentSummaryInformation8XMsoDataStoreOŸO5U32BQ4RLD==2(OŸOItem PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q