ࡱ> _fbjbj4bbUH H 8TD<*...  ;;;;;;;$>Ah <i   <..< v..; ;n7:. {x N8 ;<0<8BB@::B:    < <  <  B     H " j:TAM BLNEN ^0RKET0N; TAM BLNMEYE KONU MAL VARLIININ TESP0T0NE DA0R SMMM RAPORU Rapor Tarihi : & . /& ./20... Rapor Say1s1 : 20../ 1) 0NCELEMEY0 YAPAN SERBEST MUHASEBEC0 MAL0 M^AV0R0N; Ad1 Soyad1 Bal1 Bulunduu OdaGaziantep SMMM Odas1Ruhsat Numaras1 Oda Sicil Numaras1 Bro Sicil Numaras1Ka_e Numaras1 0_ Adresi TelefonVergi Dairesi-Numaras1 2) TESP0T0 YAPILAN ^0RKET0N; nvan1 Adresi Vergi Dairesi, Hesap NoSermayesi Ticaret Sicili MdrlGaziantep TsmTicaret Sicil Numaras1Mersis Numaras1 3) ^0RKET0N YASAL DEFTERLER0N0N TASD0K0NE 0L0^K0N B0LG0LER: (Tam Blnmenin Gerekle_tii Dneme Ait Yasal Defterler) YILIYASAL DEFTER0N NEV0TASD0K MAKAMITASD0K TAR0H0 / NO YevmiyeDefteri KebirEnvanter 4) TAM BLNEN ^0RKET0N ORTAKLIK YAPISINA A0T B0LG0LER: Ad1 Soyad1Pay Oran1T.C. Kimlik NoUyruuAdres 5) TAM BLNEN ^0RKET0N SERMAYES0N0N DENMES0NE 0L0^K0N AIKLAMALAR & & & & & & . Limited / Anonim ^irketi nin & /& /& . tarihi itibariyle yasal defterlerinde ve ekli finansal tablosunda grlen sermayesinin tamam1 denmi_tir / denmemi_tir. a) Nakdi sermaye demelerinin Yevmiye Kay1tlar1 0lgili Hesap Dneminde Nakdi Sermaye deme TarihleriNakdi Sermaye deme Tutar1Yevmiye Maddesi TarihYevmiye Maddesi No b) Ayni sermaye demesi yoktur/vard1r. 6) BLNEN ^0RKET0N MAL VARLIKLARI Bilano Kalemleri Net Bilano DeeriBinalar (detayl1 listelenebilir) Tesis, Makine ve Cihazlar (detayl1 listelenebilir)Ta_1tlar (detayl1 listelenebilir)Dier(detayl1 listelenebilir)Toplam 7) ^0RKET0N AKT0F0NE KAYITLI TA^INMAZLARIN L0STES0 CinsiAdres BilgisiAda Parsel NoNet Bilano DeeriGUD Tespitine Ynelik Dayanak Geree Uygun Deeri (GUD)Toplam Deer 8) ^0RKET0N AKT0F0NE KAYITLI TA^ITLARIN L0STES0 A1klamaTipiTescil Olunan SicilTescil Tarih ve No suNet Bilano DeeriGUD Tespitine Ynelik Dayanak Geree Uygun Deeri (GUD)Toplam Deer 9) ^0RKET0N AKT0F0NE KAYITLI F0KR0 MLK0YET HAKLARININ L0STES0 ,42 4 6  D J x ~ 0 6 D J v | Z ^ Ĵ|lhh'k5CJOJQJaJhe;>CJOJQJaJheJhUo5CJOJQJaJheJhUoCJOJQJaJhUo5CJOJQJaJhhE5CJOJQJaJhhECJOJQJaJhhCJOJQJaJhhH+5CJOJQJaJhB5CJOJQJaJ*,2 4 6 d$Ifgd# d^gde dgd dgded^`gde $da$gde ssd$Ifgd#}kd$$IfF0 & [ t0644 lalyt# F H ssd$Ifgd#}kd$$IfF0 & [ t0644 lalyt#H J z | ssd$Ifgd#}kd$$IfF0 & [ t0644 lalyt#| ~ ssd$Ifgd#}kd$$IfF0 & [ t0644 lalyt# ssd$Ifgd#}kd4$$IfF0 & [ t0644 lalyt# 2 4 ssd$Ifgd#}kd$$IfF0 & [ t0644 lalyt#4 6 F H ssd$Ifgd#}kdN$$IfF0 & [ t0644 lalyt#H J x z ssd$Ifgd#}kd$$IfF0 & [ t0644 lalyt#z | ~  wwwiid$Ifgd# dgde}kdh$$IfF0 & [ t0644 lalyt# Z \ vvd$Ifgd#{kd$$IfF0 & [ t0644 lalyt#\ ^ vvd$Ifgd#{kd}$$IfF0 & [ t0644 lalyt# vvd$Ifgd#{kd$$IfF0 & [ t0644 lalyt# " $ * . \ ` nr $,.>FHN﹩pdpdpUdUhh}CJOJQJaJhCJOJQJaJhhH+CJOJQJaJh5CJOJQJaJh5CJOJQJaJhhH+5CJOJQJaJhhE5CJOJQJaJhUoCJOJQJaJheJhe;>CJOJQJaJhe;>CJOJQJaJheJhUoCJOJQJaJheJhUo5CJOJQJaJ , vvd$Ifgd#{kd$$IfF0 & [ t0644 lalyt#, . \ ^ vvd$Ifgd#{kd$$IfF0 & [ t0644 lalyt#^ ` vvd$Ifgd#{kd$$IfF0 & [ t0644 lalyt# rxxxjj\\\\d$Ifgde Fdgde dgde}kd%$$IfFW0 & [ t0644 lalyt# WIIIId$Ifgdekd$$IfTl\&t"# t0644 laoytT &(*WI;IId$Ifgdd$Ifgdekd^ $$IfTl\&t"# t0644 laoytT*,.@BDWIIIId$Ifgdekd $$IfTl\&t"# t0644 laoytTDFHWI;- d^gde d^gde hd^hgdekd $$IfTl\&t"# t0644 laoytTNV FRTVX^f.0:ĴwjZG;/hUoCJOJQJaJh `CJOJQJaJ%hhH+B*CJOJQJaJphhhUo5CJOJQJaJhH+5CJOJQJaJhhe5CJOJQJaJhhE5CJOJQJaJhUo5CJOJQJaJhh `5CJOJQJaJhhe5CJOJQJaJhh}CJOJQJaJhhH+CJOJQJaJhhH+5CJOJQJaJhB5CJOJQJaJ d$Ifgde "$&*d$Ifgdekde $$IfTlr ;R 3 t0644 la(p2yt2T&(*,d$Ifgde,.02*d$IfgdekdU $$IfTlr ;R 3 t0644 la(p2yt2T2468d$Ifgde8:<>*d$IfgdekdE $$IfTlr ;R 3 t0644 la(p2yt2T>@BDd$IfgdeDFHJ*d$Ifgdekd5$$IfTlr ;R 3 t0644 la(p2yt2TJLNPd$IfgdePRTV* d^gdekd%$$IfTlr ;R 3 t0644 la(p2yt2TVX.02468:<>@ Bnd$Ifgde$$dgde dgde d^gde:>@F :Ͻ|iYI9hhE5CJOJQJaJhh `5CJOJQJaJhh N5CJOJQJaJ%hhH+B*CJOJQJaJph%hh NB*CJOJQJaJphhhTdCJOJQJaJhhH+CJOJQJaJhhH+5CJOJQJaJ#hhH+6CJOJPJQJaJ+hhTd6CJOJPJQJaJmHsHhhUoCJOJQJaJhCJOJQJaJB4444d$Ifgdekd$$IfTl\k X N t0644 lap(yt2TB4444d$Ifgdekd$$IfTl\k X N t0644 lap(yt2TB4444d$Ifgdekd$$IfTl\k X N t0644 lap(yt2TB4444d$Ifgdekd$$IfTl\k X N t0644 lap(yt2TB4444 d^gdekd{$$IfTl\k X N t0644 lap(yt2T\^VkdS$$IfTl0 t0&644 lapyt2Td$Ifgde d^gde:<BDNX\^&Xpdf߿ﰡueUEhh'k5CJOJQJaJhhE5CJOJQJaJhh `5CJOJQJaJhh5CJOJQJaJhHc5CJOJQJaJhh[rCJOJQJaJhh0?CJOJQJaJhhH+CJOJQJaJhh -J5CJOJQJaJhhx %5CJOJQJaJhhH+5CJOJQJaJhhe5CJOJQJaJZ\rddd$Ifgdekd$$IfTl0 t0&644 lapyt2T\^rddd$Ifgdekd$$IfTl0 t0&644 lapyt2Trddd$IfgdekdK$$IfTl0 t0&644 lapyt2Trddd$Ifgdekd$$IfTl0 t0&644 lapyt2TdfrrhhhZZLLd$Ifgde d^gde dgdekd$$IfTl0 t0&644 lapyt2TFd$IfgdeFHkdC$$IfTlֈ* #OmQ t0644 la+p<yt9THJLNPRTd$IfgdeTVkd[$$IfTlֈ* #OmQ t0644 la+p<yt9TVXZ\^`bd$Ifgdebdkdc$$IfTlֈ* #OmQ t0644 la+p<yt9Tdfhjlnpd$Ifgdeprkdk$$IfTlֈ* #OmQ t0644 la+p<yt9Trd$Ifgdekds$$IfTlֈ* #OmQ t0644 la+p<yt9Tfdfhjp"$02>@Xdƶ}m][Lhh9CJOJQJaJUhh `5CJOJQJaJhh5CJOJQJaJhH+5CJOJQJaJh9CJOJQJaJhhe5CJOJQJaJhhH+5CJOJQJaJhhE5CJOJQJaJhhH+CJOJQJaJy(hhCJOJQJaJh `CJOJQJaJhhH+CJOJQJaJDp  "$Ff!Ffd$Ifgd9d$Ifgde dgde$&(*,.02468:<VXZ\^`bdfhj d^gdeFf?+Ff(Ff$d$Ifgdej:pܖd$Ifgde d^gde d^gdeA1klama (marka, patent v.b)Tescil Olunan 0lgili KurumTescil TarihTescil NoGeree Uygun Deerin Dayana1Geree Uygun DeeriToplam Deer 10) ^0RKET0N & & & . TAR0HL0 BORLARI K1sa Vadeli Yabanc1 KaynaklarTutarMali BorlarTicari BorlarDier BorlarAl1nan Avanslardenecek Vergi ve Dier YkmllklerBor ve Gider Kar_1l1klar1Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar1Dier K1sa Vadeli Yabanc1 KaynaklarToplam Uzun Vadeli Yabanc1 KaynaklarTutarMali BorlarTicari BorlarDier BorlarAl1nan AvanslarBor ve Gider Kar_1l1klar1Gelecek Y1llara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar1Dier Uzun Vadeli Yabanc1 KaynaklarToplamK1sa ve Uzun Vadeli Yabanc1 Kaynaklar Toplam1 SONU: 1) ^irket Sermayesinin denmesine 0li_kin Tespit: & & & & .. Limited / Anonim ^irketi nin & & & .. tarihli bilanosunda grlen sermayesinin raporun be_inci blmnde tespit edildii gibi, tamam1 denmi_tir. 2) Tam Blnen ^irketin Malvarl11n1n Deer Tespiti: & & & & & . Limited / Anonim ^irketi nin & /& /& . Tarihli bilanosu ile yasal defterlerinin incelenmesi neticesinde Tam blnen _irketin blmlere ayr1lm1_ malvarl11n1n blmler itibar1yla deerleri toplam & & & TL s1 olduu, raporun 6. Blmnde gsterildii _ekliyle tespit edilmi_tir. 3) Tam Blnen & & & & & ^irketi nin Aktifinde Kay1tl1 Sicile Tabi Varl1klar1n Tespiti : Raporun yedi, sekiz ve dokuzuncu blmlerinde gsterildii zere _irketin tescile tabi ta_1nmazlar1n1n, ta_1tlar1n1n ve fikri mlkiyet haklar1n1n geree uygun deerleri ve ilgili sicil mdrlklerine bildirimlerinin yap1lmas1 gerekliliinin yerine getirilmi_ olduu tespit edilmi_tir. 4) Tam Blnen & & & & & . Limited / Anonim ^irketi nin & /& /& . Tarihli bilanosu raporun 10. Blmnde gsterildii _ekliyle tespit edilmi_tir. SMMM Ekler: & /& ./& .. Tarihli Ayr1nt1l1 Bilano Ta_1tlara Ait Ruhsat Fotokopileri Tapu fotokopileri Varsa geree uygun deer tespit raporlar1 5- SMMM Faaliyet Belgesi   Sayfa- PAGE \* MERGEFORMAT 1 Yararlan1lan kaynak : 0stanbul SMMMO kdH-$$IfTlֈ z.| -' t0644 lawp<ytDT d$Ifgdekd6.$$IfTlֈ z.| -' t0644 lawp<yt}T "d$Ifgde"$kd(/$$IfTlֈ z.| -' t0644 lawp<yt}T$&(*,.0d$Ifgde02kd0$$IfTlֈ z.| -' t0644 lawp<yt}T2468:<>d$Ifgde>@kd1$$IfTlֈ z.| -' t0644 lawp<yt}T@Z\^`bdd$Ifgdedfkd1$$IfTlֈ z.| -' t0644 lawp<yt}Tdfhjv~ƙșʙڙܙޙ ŵ練vgZMhH+5CJOJQJaJh95CJOJQJaJhhB_CJOJQJaJhhB_5CJOJQJaJhh `5CJOJQJaJhhD5CJOJQJaJhhH+CJOJQJaJhhE5CJOJQJaJhUo5CJOJQJaJhhB5CJOJQJaJhD5CJOJQJaJhhH+5CJOJQJaJfhjlnprtvd$Ifgde d^gde dgde "$rddd$Ifgdekd2$$IfTl0 ? t0&644 la:pyt2T$&DFrddd$Ifgdekd3$$IfTl0 ? t0&644 la:pyt2TFHdfrddd$Ifgdekd04$$IfTl0 ? t0&644 la:pyt2Tfhrddd$Ifgdekd4$$IfTl0 ? t0&644 la:pyt2Tؘژrddd$Ifgdekd5$$IfTl0 ? t0&644 la:pyt2Tژܘrddd$Ifgdekd(6$$IfTl0 ? t0&644 la:pyt2Tz|rddd$Ifgdekd6$$IfTl0 ? t0&644 la:pyt2T|~ƙșrddd$Ifgdekdx7$$IfTl0 ? t0&644 la:pyt2Tșʙؙڙrddd$Ifgdekd 8$$IfTl0 ? t0&644 la:pyt2Tڙܙޙ(rddVVd$Ifgde d^gdekd8$$IfTl0 ? t0&644 la:pyt2T(*DFrddd$Ifgdekdp9$$IfTl0*(] t0[&644 la9pyt2TFHfhrddd$Ifgdekd:$$IfTl0*(] t0[&644 la9pyt2Thjrddd$Ifgdekd:$$IfTl0*(] t0[&644 la9pyt2Trddd$Ifgdekdh;$$IfTl0*(] t0[&644 la9pyt2Trddd$Ifgdekd<$$IfTl0*(] t0[&644 la9pyt2TNPrddd$Ifgdekd<$$IfTl0*(] t0[&644 la9pyt2TPRrddd$Ifgdekd`=$$IfTl0*(] t0[&644 la9pyt2Trddd$Ifgdekd>$$IfTl0*(] t0[&644 la9pyt2T rddd$Ifgdekd>$$IfTl0*(] t0[&644 la9pyt2T "TVpbXXbNbN dgde dgde d^gdekdX?$$IfTl@0*(] t0[&644 la9pyt2T "(ȝ"ƟȟV\d<>@DL\أڣ߳߳}p`p`QEhCJOJQJaJhhCJOJQJaJhh5CJOJQJaJh5CJOJQJaJhH+CJOJQJaJh9CJOJQJaJhhH+CJOJQJaJhhCJOJQJaJhB5CJOJQJaJhhH+CJOJQJaJhhH+5CJOJQJaJhhE5CJOJQJaJhh95CJOJQJaJV<>Z\fhv .ĥƥʥ dgde d`gde & Fdgde d`gde $da$gde d^gd dgde d^gdeڣZ\fhv¥ƥȥ̥Υҥޥ ^ƷƷzzizZNh `CJOJQJaJhmh `CJOJQJaJ!he;>CJOJQJaJmHnHu%jh `h `CJOJQJUaJh `h `CJOJQJaJh9jh9UhhmCJOJQJaJhhH+CJOJQJaJhhH+5CJOJQJaJhhBCJOJQJaJhCJOJQJaJhhCJOJQJaJʥ̥Хҥ`bdf d`gde$a$ dgde^`bdfhhmCJOJQJaJh9hheheCJOJQJaJ21h:pUo. A!n"S#S$S% $$IfF!vh#v #v[:V F t065 5[alyt#$$IfF!vh#v #v[:V F t065 5[alyt#$$IfF!vh#v #v[:V F t065 5[alyt#$$IfF!vh#v #v[:V F t065 5[alyt#$$IfF!vh#v #v[:V F t065 5[alyt#$$IfF!vh#v #v[:V F t065 5[alyt#$$IfF!vh#v #v[:V F t065 5[alyt#$$IfF!vh#v #v[:V F t065 5[alyt#$$IfF!vh#v #v[:V F t065 5[alyt#$$IfF!vh#v #v[:V F t065 5[alyt#$$IfF!vh#v #v[:V F t065 5[alyt#$$IfF!vh#v #v[:V F t065 5[alyt#$$IfF!vh#v #v[:V F t065 5[alyt#$$IfF!vh#v #v[:V F t065 5[alyt#$$IfF!vh#v #v[:V F t065 5[alyt#$$IfF!vh#v #v[:V FW t065 5[alyt#$$Ifo!vh#v##v #v#v :V l t065#5 55 aoytT$$Ifo!vh#v##v #v#v :V l t065#5 55 aoytT$$Ifo!vh#v##v #v#v :V l t065#5 55 aoytT$$Ifo!vh#v##v #v#v :V l t065#5 55 aoytT$$If(!vh#v #v#v#v#v3:V l t065 55553a(p2yt2T$$If(!vh#v #v#v#v#v3:V l t065 55553a(p2yt2T$$If(!vh#v #v#v#v#v3:V l t065 55553a(p2yt2T$$If(!vh#v #v#v#v#v3:V l t065 55553a(p2yt2T$$If(!vh#v #v#v#v#v3:V l t065 55553a(p2yt2T$$If!vh#v #vX #v#vN:V l t06,5 5X 55Nap(yt2T$$If!vh#v #vX #v#vN:V l t065 5X 55Nap(yt2T$$If!vh#v #vX #v#vN:V l t065 5X 55Nap(yt2T$$If!vh#v #vX #v#vN:V l t065 5X 55Nap(yt2T$$If!vh#v #vX #v#vN:V l t065 5X 55Nap(yt2T$$If!vh#v#v :V l t0&655 apyt2T$$If!vh#v#v :V l t0&655 apyt2T$$If!vh#v#v :V l t0&655 apyt2T$$If!vh#v#v :V l t0&655 apyt2T$$If!vh#v#v :V l t0&655 apyt2T$$If!vh#v#v :V l t0&655 apyt2T$$If+!vh#v#v#v#vO#vm#vQ:V l t06,,5555O5m5Qa+p<yt9T$$If+!vh#v#v#v#vO#vm#vQ:V l t065555O5m5Qa+p<yt9T$$If+!vh#v#v#v#vO#vm#vQ:V l t065555O5m5Qa+p<yt9T$$If+!vh#v#v#v#vO#vm#vQ:V l t065555O5m5Qa+p<yt9T$$If+!vh#v#v#v#vO#vm#vQ:V l t065555O5m5Qa+p<yt9T$$If!vh#v#vu#v#v#v#v#v:V l t0&65555555apFyt2Tkd{$$IfTl֞ik hTq# t0&644 lapFyt2T$$If!vh#v#vu#v#v#v#v#v:V l t0&65555555apFyt2Tkd $$IfTl֞ik hTq# t0&644 lapFyt2T$$If!vh#v#vu#v#v#v#v#v:V l t0&65555555apFyt2Tkd#$$IfTl֞ik hTq# t0&644 lapFyt2T$$If!vh#v#vu#v#v#v#v#v:V l t0&65555555apFyt2Tkd&$$IfTl֞ik hTq# t0&644 lapFyt2T$$If!vh#v#vu#v#v#v#v#v:V l t0&65555555apFyt2Tkd*$$IfTl֞ik hTq# t0&644 lapFyt2T$$Ifw!vh#v#v#v)#v#vN #v:V l t06,55awp<ytDT$$Ifw!vh#v#v#v)#v#vN #v:V l t06,55awp<yt}T$$Ifw!vh#v#v#v)#v#vN #v:V l t06,55awp<yt}T$$Ifw!vh#v#v#v)#v#vN #v:V l t06,55awp<yt}T$$Ifw!vh#v#v#v)#v#vN #v:V l t06,55awp<yt}T$$Ifw!vh#v#v#v)#v#vN #v:V l t06,55awp<yt}T$$If:!vh#v?#v:V l t0&65?5a:pyt2T$$If:!vh#v?#v:V l t0&65?5a:pyt2T$$If:!vh#v?#v:V l t0&65?5a:pyt2T$$If:!vh#v?#v:V l t0&65?5a:pyt2T$$If:!vh#v?#v:V l t0&65?5a:pyt2T$$If:!vh#v?#v:V l t0&65?5a:pyt2T$$If:!vh#v?#v:V l t0&65?5a:pyt2T$$If:!vh#v?#v:V l t0&65?5a:pyt2T$$If:!vh#v?#v:V l t0&65?5a:pyt2T$$If:!vh#v?#v:V l t0&65?5a:pyt2T$$If9!vh#v]#v:V l t0[&65]5a9pyt2T$$If9!vh#v]#v:V l t0[&65]5a9pyt2T$$If9!vh#v]#v:V l t0[&65]5a9pyt2T$$If9!vh#v]#v:V l t0[&65]5a9pyt2T$$If9!vh#v]#v:V l t0[&65]5a9pyt2T$$If9!vh#v]#v:V l t0[&65]5a9pyt2T$$If9!vh#v]#v:V l t0[&65]5a9pyt2T$$If9!vh#v]#v:V l t0[&65]5a9pyt2T$$If9!vh#v]#v:V l t0[&65]5a9pyt2T$$If9!vh#v]#v:V l@ t0[&65]5a9pyt2Tj 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J Normal dCJ_HaJmHsHtH b@b mmzBa_l1k 4$d@&&5CJOJPJQJ\aJmHsHtHX@X H+Ba_l1k 5 <@& 56CJPJ\]aJmHsHRA`R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@R 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok N@N J Liste Paragrafd^m$LoL mmz Ba_l1k 4 Char5CJOJPJQJ\aJ`^@` mmz0 Normal (Web)ddd[$\$CJOJPJQJaJtHdo"d mmz 3-Normal Yaz1$ 6a$ CJOJPJQJ_HmHsHtH @3 Tablo K1lavuzu7:V0CJOJPJQJ^JaJtH ZoAZ H+ Ba_l1k 5 Char(56CJOJPJQJ\]^JaJtH 8R8 e0stbilgi p#>a> e0 stbilgi Char CJaJtH 8 @r8 e0Altbilgi p#>> e0 Altbilgi Char CJaJtH P@P e0 Balon Metni dCJOJQJ^JaJPP e0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ( TTTW N::fd ڣ^f $07G_uwy H | 4 H z \ , ^ *D &,28>DJPV\FHTVbdpr$j"$02>@df$Ffژ|șڙ(FhPVʥf !"#%&'()*+,-./12345689:;<=>?@ABCDEFHIJTUVWXYZ[\]^`abcdefghijklmnopqrstvx*,W!8@0( B S ? &)cegiqxhv 9 ? ^ c d k / 1 /4k|24 &) 8 8 ""$) @(b"!"Go,% ~~),Ke,8(/T K20j<jD4>Z"W`"["H%)a6b*o(-^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. ^`56o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(-^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.)^)`o(-^`. L^ `L. ^ `.i^i`.9L^9`L. ^ `.^`.L^`L.8^8`5o()^`. L^ `L. ^ `.x^x`.HL^H`L.^`.^`.L^`L.^`5o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`5o(-^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`5o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(-^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.8^8`o()^`. L^ `L. ^ `.x^x`.HL^H`L.^`.^`.L^`L. bZ8(/@( L8.JW8&:UN28.0xm,l.db Ы`@<$c8;b/E<;mR $Dx %E&p,i//e;>0?@zAE -JTYCC\B_j'ko[r-s"?smmz--{J N~2TdUoR"2#9VAkMIH+^Hc;q `mB jeSC9BS?"}e'q@d( Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ Calibri7. [ @VerdanaW0000fg Pro W3MS Mincho3.[x Times5. .[`)TahomaA$BCambria Math"1rr$iPP!nS0JQHP $PJ2!xx Microsoft accountMehmet Krdeve@     Oh+'0@x  (08Microsoft accountNormalMehmet Krdeve2Microsoft Office Word@@glQ@+ @+ P՜.+,0 hp Hewlett-Packard Company  Konu BalTitle !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz|}~Root Entry F`y Data {@1TableSBWordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q