ࡱ> beaJbjbj££8& """""6668n6r6CrErErErErErEr$uwir!"ir""4r ^""Cr Cr JEc\fW8HeB/rr0reBxBxffBx"m\ irir vrBx" :& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ANON0M ^0RKET0 ...../..../20..... tarihli _irket szle_mesi tadil metni YEN0 ^EKL0 SERMAYE Madde 6- ^irketin sermayesi, beheri ..........,00 Trk Liras1 deerinde ............. paya ayr1lm1_ toplam ....................,00 Trk Liras1 deerindedir. Bu sermayenin da1l1m1 a_a1daki gibidir: ............(Ortak)............................. : Beheri ...........,00 Trk Liras1 deerinde .............. adet paya kar_1l1k gelen .................,00 Trk Liras1, ............(Ortak)............................. : Beheri ...........,00 Trk Liras1 deerinde .............. adet paya kar_1l1k gelen .................,00 Trk Liras1, ............(Ortak)............................. : Beheri ...........,00 Trk Liras1 deerinde .............. adet paya kar_1l1k gelen .................,00 Trk Liras1, Taraf1ndan tamamen taahht edilmi_tir. nceki sermayeyi te_kil eden & & & ..TL nin & & ..TL si tamamen denmi_tir. & & & . & & . Serbest Mali M_avirler Odas1na / Yeminli Mali M_avir Odas1na & & sicil numaras1 ile kay1tl1 Serbest Mali M_avir / Yeminli Mali M_avir& & & & & & ..taraf1ndan & ./& ../& . tarihli & & say1l1 raporu ile haz1rlanan ra2@P ~ |~X\^npPR~·vk`khH!hJB*phhH!hH!B*phhJhH!B*phhH!hH!B*phh9B*phhH!B*phhJB*phhJhJB*phhP^B*phhhhP^CJaJhP^hP^B*phhah IoB*phhah Io5B*\ph hah Io hP^5 hd5hahuk5!P ( * ~ ( |~\^xz `gdJ `gd9 `gdP^ `gd Io`gdukpor ile _irketin sermayesinin.................... TL den .................................. TL ye azalt1lmas1na ramen _irket alacakl1lar1n1n alacaklar1n1n korunduutespit edilmi_tir. ^irket sermayesinin & & & & & & .TL den & & & & & .TL ye indirilmesinde _irket alacaklar1 a1s1ndan herhangi bir sak1nca olmad11ndan _irket sermayesinin & & & ..TL azalt1lmas1na, Bu defa azalt1lan & & & ..TL denen sermayeden / denecek olan sermaye taahhdnden mahsup edilmesi yoluyla gerekle_ecektir. Hisse senetleri & & & & & & & & & & .. yaz1l1d1r. Hisse senetleri ( & & & & & & & & & .) l1k kprler halinde bast1r1labilir. Sermayenin tamam1 denmeden hamiline yaz1l1 hisse senedi 1kar1lamaz. ^irket Ynetim Kurulu T.C. Kimlik No Ad1 Soyad1 0mza Toplant1 Ba_kan1 Bakanl1k Temsilcisi Ad1 Soyad1 Ad1 Soyad1 0mza 0mza NOT: Bakanl1k Temsilcisi ve Toplant1 Ba_kan1 taraf1ndan da imzalanmas1 zorunludur.   vxz|p"$(ln02@\| V^|~׶̮̪~~~~vkh h B*phh B*phhd h h hah h hg#M hahukh9 hahhJhJB*phh9hJB*phhJh9B*phhJhJB*phh9B*phhP^B*phh9h9B*phUhah9B*ph(02^|D~.248:gdbtgd gdd $a$gd gdB5 $`a$gd $`a$gd `gdJ.046:<@BHJh,jh,Uh h B*phhdB*ph :>@DFHJgd gdbt6&P 1h:pa. A!S"S#n$n% ^+ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHP`P Normalxx`CJ_HaJmHsHtH<@< Ba_l1k 1$$@&a$CJL@"L Ba_l1k 2dd@&[$\$5CJ$\aJ$L@2L Ba_l1k 3dd@&[$\$5CJ\aJ8@8 Ba_l1k 4$@&5\RA`R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiViV 0 Normal Tablo :V 44 la ,k , 0 Liste Yok 6B@6 Gvde MetniCJF>@F Konu Ba_l11$a$ CJ OJQJ<< paragraphdd[$\$R0@"R Liste Madde 0midd[$\$ B*phF12F Liste Numaras1dd[$\$.UA. Kpr >*B*phC@R Gvde Metni Girintisi1 88ddd[$\$^8` B*phL^@bL 0 Normal (Web)dd[$\$ B*ph8r8 bt0stbilgi p#:: bt0 stbilgi CharCJaJ8 8 bt0Altbilgi p#:: bt0 Altbilgi CharCJaJN@N bt0 Balon Metni CJOJQJ^JaJLL bt0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJ(W( ]`Gl5\VoV MIDefault 7$8$H$!B*CJ_HaJmHphsHtHRZ@R >p Dz Metin`CJOJQJ^JaJ@@ >pDz Metin Char OJQJ^JRR U0Style47*!$dJ1$7$8$H$`a$L"L U0Style57$"$1$7$8$H$`a$F2F U0Style64#1$7$8$H$`VoAV U0 Font Style145#5B*CJOJQJ\^JaJphPoQP U0 Font Style146B*CJOJQJ^JaJphRbR i0Style28*&$dJ1$7$8$H$`a$`or` rx 3-Normal Yaz1'$ 6a$CJPJQJ_HmHsHtH DD }<0Style7(1$7$8$H$`BB aapple-converted-spaceFF 1x Aral1k Yok*dd[$\$`PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] *#& J :J @ @H 0( 0( B S ?!"$%'+(-@Lz$0q-dfV]w!"$%'+(DJKUV[\?ABgg+(DJKUV[\?ABgg+br CeL+2OXIA 4^s fJPNG?t`n@}J*޽P},.</ReJ=3On ?rT FRƂU0&6RO[(b}>J_Lroct@@ cfq*6|Rf Mh on*sw~saUwGTUnz^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.-^-`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHm^m`OJQJ^Jo(hHo=^=`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo( 80^8`05o(() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(-^-`o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. m^m`hH. =L^=`LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`CJOJQJo(opp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(RO[G?eL@ cMhpUM 2Ns FRw~s*N`1YI@IA TJ_R0.^^s2x6 | k | ]pU/ | =Cg$0K | # z H AjIb >^)% | ' mOs> | # 6} B+` 6} vxG | = | pUR2_r | Ib <<<<R2z :% | ?FpCz?H | ?IS%o r | ~h J | ,P!Kh"?I["3ng&." | "# | g$x)F% | Z% | S%3ng&|7t' | '' <<<<>^)b4|)b4|)Hy)m^C* | AhI*&;y+ | B+k,g5iw- | - -.%k2c`1 | .2=C%k2Kh"R3Z:3?F6Pw7`=\m|7n&;"^C|c1< | gWm<-Vg= | > | +'> | hA%!B | E | `E | ZF | I | 4rJ` JjKDLcU:pO | mOS_P9,R | ;YKRhA bnS|;T | (U | cUpXlD5X | UXa[!,~L[]I] | m^'S__y`4rJ4yc | e | k,g 2h | &}i | i | H Aj.k#kUX#k | pXl;YKR`=\m"mpUn6Lo | 42r | ar | s | xs> Ry | pCzw7 z | "^C|_y`3g}"mT~ | !,~["k#k* | 3#*Z o -! t= 6 A I/ S d F4 )YBha!)XiKPFaxL9.CO !H!#~m#bC$e$a%Jq&z'Y't<'AW'z(y*:2p2b3B5o83:6:#;}<;B0DDMDiEtF=%F=FyxGt$H3IIZKcKA{KvLMMg#M@4MKMpN Pz{QeR(4R_6VXXLXm+YuYOZ]Z]P^'`jda{dSd7e|fFg(h_ahi]iaiVj rj/kuklpn n Io>p6tpbt=Hv"wx1xrx{xly{c{;|i|uIAWU5OXMIz ;Mq~<kv :?L\_3/.p~ ,:c^5NADRXL%Pc3d,nxT$&$%Lv*2G 1-?H-sUFDW]jHiiad#j^"R_sd (oUqv_hc3Z V+7!Us5?;d]9] 6hMRi;IOdEuW h')J[0&vCv1f,ds%}2`,Gu.+bQmk}W*Sp@m$6r&z@*Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial5. .[`)Tahoma?= .Cx Courier NewW0000fg Pro W3MS Mincho3.[x Times;WingdingsA$BCambria Math"q{'{' g55!Snx203qHP $PiE2!xx ANON0M ^0RKETMATSO-Mehmet KLAHLIMehmet Kredeve             Oh+'0d  , 8DLT\ANONM RKETMATSO-Mehmet KLAHLINormalMehmet Kredeve2Microsoft Office Word@F#@RX@xHR@xHR5՜.+,0 hp Hewlett-Packard Company ANONM RKET Konu Bal !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXZ[\]^_`cdgRoot Entry F Wf1TablexWordDocument 8&SummaryInformation(QDocumentSummaryInformation8YMsoDataStoreVWKOOY14UWE1LA==2VWItem PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q