ࡱ> 574%bjbj££.* **(D$l9;;;R;;;;@FF;o0(;;;4;;(*" L:KOOPERAT0F YNET0M KURULU TESC0L0 KARAR RNE0 Karar Tarihi: Karar say1s1: Konu : Ba_kan : yeler : Ynetim Kurulumuz kooperatif merkezinde toplanarak a_a1da belirtilen hususlar1 oy birlii ile karar alt1na alm1_lard1r. 1- Kooperatifimizin ......................................tarihinde icra ettii Genel Kurul Tutana1nda Ynetim Kurulu yeliklerine .................................. , ....................................... , ...................................... lar seilmi_lerdir. 2- Ynetim Kurulu kendi aras1nda yapt11 grev da1l1m1nda Ynetim Kurulu Ba_kan1 ....................................... ( T.C.Kimlik Numaras1 ve 0kametgah adresi yaz1lacak), Ynetim Kurulu 2.Ba_kan ...................................... ( T.C.Kimlik Numaras1 ve 0kametgah adresi yaz1lacak), Ynetim Kurulu Muhasip yelie ...................................... ( T.C.Kimlik Numaras1 ve 0kametgah adresi yaz1lacak) ler atanm1_lard1r. 3- Kooperatifimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kurulu_larda, tapuda, her trl i_lemleri yapmak zere Ynetim Kurulu Ba_kan1 ......................................., Ynetim Kurulu 2.Ba_kan ......................................., Ynetim Kurulu Muhasip ye ........................................ lerden en az ikisinin kooperatif unvan1 veya ka_esi alt1nda ( ___ y1l sre ile veya _____ tarihine kadar ) m_tereken temsil ve ilzam etmek zere yetkili k1l1nmalar1na oy birlii ile karar verilmi_tir. Ba_kan (T.C.Kimlik No) 2. Ba_kan (T.C.Kimlik No) ye (T.C.Kimlik No) ^  6 b "@DRVfjlR"̛̛̛̛̻̪̪̏m̪k^h'hvH5>*CJ\U%h'h'B*CJOJQJaJphh'h'CJOJQJaJh'CJOJQJaJh'h*CJOJQJaJ h'hvHCJOJQJ^JaJ h'h*CJOJQJ^JaJh'hvHCJOJQJaJh'hvHCJOJQJ\^Jh'hvHCJh'hvH5CJ\ ^ 4 P p 6 ".TR"$a$$a$0sim-0mza 0sim-0mza 0sim-0mza Genel Kurul Tutana1 ile Ynetim Kurulu Karar1nda Dikkat edilmesi gerekenler: 1-Genel Kurul Tutana1nda Genel Kurul Tarihi yaz1lacakt1r. 2-Genel Kurul Tutana1nda ve tutanaa ekli dier evraklarda kooperatifin tam tescilli unvan1 yaz1lacakt1r. 3-Olaan Genel Kurulun hangi y1l / y1llara ait olduu belirtilecektir. 4-Genel Kurul Tutana1 ile Ynetim Kurulu karar1 elle yaz1lm1_ ise yukar1da istenen evraklar1n haricinde Genel Kurul Tutana1 ile Ynetim Kurulu karar1n1n daktilo veya bilgisayardan yaz1lm1_ okunakl1 sureti (imza ve onaya gerek yok - 2 adet) Esas Genel Kurul Tutana1 ile Ynetim kurulu karar1nda yaz1lm1_ kelimelerin d1_1nda farkl1 kelimeler yaz1lmayacakt1r. 5- Genel Kurulda seilen Ynetim Kurulu ve Denetim Kurulu yelerinin isimlerinin ynetim kurulu karar defterine yaz1lan yelerin isimleri ile ayn1 olmas1 gerekir. 6- Genel Kurulda Ynetim Kurulu ve Denetim Kurulu yelerin seimlerinin (ki_i say1s1 / seilme sresi / temsil ve ilzam a1s1ndan )_irket ana szle_mesinin ilgili maddelerine uygun olarak yap1lmas1 gereklidir. 7-Denetilerin Ynetim Kurulu yeleri ile akraba olmamas1 gereklidir. 8-Kararlarda ynetim kurulu yelerinin ve mdrlerin Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaralar1 (yabanc1 uyruklular1n vergi dairelerinden al1nacak vergi numaralar1 veya yabanc1 kimlik numaralar1) belirtilecektir. "$p "#H$%%%$a$ "$ "H$%%%%%%ݺɦɈ}h'hvHCJaJh'hvHCJ)h'hlg5CJOJQJ\]^JaJ&h'hlg5CJOJQJ\^JaJh'hvHCJOJQJ^J&h'hvH5CJOJQJ\^JaJ#h'hvH5CJOJQJ^JaJh'hvH5CJOJQJaJ ,1h. A!"#$% ^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ NormalCJ_HaJmHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiViV 0 Normal Tablo :V 44 la ,k , 0 Liste Yok NP@N  Gvde Metni 25CJOJQJaJtH FQ@F  Gvde Metni 3OJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P  kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] *"% "% 8@0(  B S  ?LOx~MWr| e"%K+Qkt)Nv  ")+llenk 'T