ࡱ> EGDAbjbj££.F"""""6666R6NnnnnnIIIy{{{{{{$Fi"IIIII""nn!!!I"n"ny!Iy!!!n,F!e0N!!!"50II!IIIII!IIINIIIIIIIIIIIII" :KOOPERAT0F TASF0YEYE G0R0^ TESC0L0 KARAR RNE0 A- ( YNET0M KURULU SE0M0 OLMAYAN TASF0YE ) Karar Tarihi: Karar say1s1: Konu : Ba_kan : yeler : Ynetim Kurulumuz kooperatif merkezinde toplanarak a_a1da belirtilen hususlar1 oy birlii ile karar alt1na alm1_lard1r. 1-Kooperatifimizin ......................................tarihinde icra ettii Genel Kurul Tutana1nda tasfiyeye karar verilmi_tir. 2-Tasfiyenin ............................................ (Genel Kurul Tutana1 tarihi ile ayn1 tarih olacak) tarihinden itibaren ba_lanmas1na, 3-Tasfiye Kurulu kendi aras1nda yapt11 grev da1l1m1nda Tasfiye Kurulu Ba_kanl11na ........................................... ( T.C.Kimlik Numaras1 ve 0kametgah adresi yaz1lacak), Tasfiye Kurulu 2.Ba_kan ........................................... ( T.C.Kimlik Numaras1 ve 0kametgah adresi yaz1lacak), Tasfiye Kurulu Muhasip yelie ............................................ ( T.C.Kimlik Numaras1 ve 0kametgah adresi yaz1lacak) ler atanm1_lard1r. 4-Tasfiye ile ilgili i_lemleri yrtmek zere kooperatifimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kurulu_larda, tapuda, her trl i_lemleri yapmak zere Tasfiye Kurulu Ba_kan1 ......................................., Tasfiye Kurulu 2.Ba_kan ......................................., Tasfiye Kurulu Muhasip ye ........................................ lerden en az ikisinin kooperatif unvan1 veya ka_esi alt1nda ( ___ y1l sre ile veya _____ tarihine kadar ) m_tereken temsil ve ilzam etmek zere yetkili k1l1nmalar1na, 5-Kooperatif unvan1n1n ba_1na Tasfiye Halinde ibaresinin eklenmesine oy birlii ile karar verilmi_tir. Ba_kan (T.C.Kimlik No) 2.Ba_kan (T.C.Kimlik No) ye (T.C.Kimlik No) 0sim-0mza 0sim-0mza 0sim-0mza B- ( YNET0M KURULU SE0M0 OLAN TASF0YE ) Karar Tarihi: Karar say1s1: Konu : Ba_kan : yeler : Ynetim Kurulumuz kooperatif merkezinde toplanarak a_a1da belirtilen hususlar1 oy birlii ile karar alt1na alm1_lard1r. 1- Kooperatifimizin ......................................tarihinde icra ettii Genel Kurul Tutana1nda tasfiyeye karar verilmi_tir. 2- Tasfiyenin ............................................ (Genel Kurul Tutana1 tarihi ile ayn1 tarih olacak) tarihinden itibaren ba_lanmas1na, 3- Ynetim Kurulu Ba_kanl11na ........................................... ( T.C.Kimlik Numaras1 ve 0kametgah adresi yaz1lacak), Ynetim Kurulu 2.Ba_kan .......................................... ( T.C.Kimlik Numaras1 ve 0kametgah adresi yaz1lacak) Ynetim Kurulu Muhasip yelie ........................................... ( T.C.Kimlik Numaras1 ve 0kametgah adresi yaz1lacak) lerin seildikleri, 4-Kooperatifimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kurulu_larda, tapuda, her trl i_lemleri yapmak zere Ynetim Kurulu Ba_kan1 ......................................................., Ynetim Kurulu 2.Ba_kan ......................................................., Ynetim Kurulu Muhasip ye ....................................................... lerden en az ikisinin kooperatif unvan1 veya ka_esi alt1nda ( ___ y1l sre ile veya _`b ( , v px0D*,68z $| !޼Ҏ hg25CJh&JCJOJQJ^J%h'h1`B*CJOJQJaJphh'h1`CJOJQJaJh1`CJOJQJaJh&JCJOJQJhg2CJOJQJ^Jhg2CJOJQJhg2>*CJ\ hg2CJhg25CJ\4`b 2 R T F H P p Nr@BD$a$*,Hd  *+6,F-./f002 !!!!!"*&***,*+2,T,X,d,,,B--X.~//0000 2 222d2h2j2344H5J555ѾѾ찐|lhg25>*CJOJQJ\^Jhg25>*CJ\hg25>*CJ\h&JCJOJQJ^JhCJOJQJh&JCJOJQJhg2CJOJQJ^JU%h'h1`B*CJOJQJaJphh'h1`CJOJQJaJh1`CJOJQJaJhg2CJOJQJh1`CJOJQJ'____ tarihine kadar ) m_tereken temsil ve ilzam etmek zere yetkili k1l1nmalar1na; 5-Tasfiye Kurulu kendi aras1nda yapt11 grev da1l1m1nda Tasfiye Kurulu Ba_kanl11na ........................................... ( T.C.Kimlik Numaras1 ve 0kametgah adresi yaz1lacak), Tasfiye Kurulu 2.Ba_kan ........................................... ( T.C.Kimlik Numaras1 ve 0kametgah adresi yaz1lacak), Tasfiye Kurulu Muhasip yelie ............................................ ( T.C.Kimlik Numaras1 ve 0kametgah adresi yaz1lacak) ler atanm1_lard1r. 6-Tasfiye ile ilgili i_lemleri yrtmek zere kooperatifimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kurulu_larda, tapuda, her trl i_lemleri yapmak zere Tasfiye Kurulu Ba_kan1 ......................................., Tasfiye Kurulu 2.Ba_kan ......................................., Tasfiye Kurulu Muhasip ye ........................................ lerden en az ikisinin kooperatif unvan1 veya ka_esi alt1nda ( ___ y1l sre ile veya _____ tarihine kadar ) m_tereken temsil ve ilzam etmek zere yetkili k1l1nmalar1na, 7-Kooperatif unvan1n1n ba_1na Tasfiye Halinde ibaresinin eklenmesine oy birlii ile karar verilmi_tir. Ba_kan (T.C.Kimlik No) 2.Ba_kan (T.C.Kimlik No) ye (T.C.Kimlik No) 0sim-0mza 0sim-0mza 0sim-0mza Genel Kurul Tutana1 ile Ynetim Kurulu Karar1nda Dikkat edilmesi gerekenler: 1-Genel Kurul Tutana1nda Genel Kurul Tarihi yaz1lacakt1r. 2-Genel Kurul Tutana1nda ve tutanaa ekli dier evraklarda kooperatifin tam tescilli unvan1 yaz1lacakt1r. 3-Olaan Genel Kurulun hangi y1l / y1llara ait olduu belirtilecektir. 4-Genel Kurul Tutana1 ile Ynetim Kurulu karar1 elle yaz1lm1_ ise yukar1da istenen evraklar1n haricinde Genel Kurul Tutana1 ile Ynetim Kurulu karar1n1n daktilo veya bilgisayardan yaz1lm1_ okunakl1 sureti (imza ve onaya gerek yok - 2 adet) Esas Genel Kurul Tutana1 ile Ynetim kurulu karar1nda yaz1lm1_ kelimelerin d1_1nda farkl1 kelimeler yaz1lmayacakt1r. 5- Tasfiyeden nceki ynetim kurulunun grev sresi dolmu_ ise tasfiyeye gei_ ile ilgili Genel Kurulda Ynetim Kurulu yelerinin de seilmesi ve Tasfiye ile ilgili Ynetim Kurulu karar1nda Ynetim Kurulunun grev da1l1m ve temsil _ekli belirlenecektir. 6-Genel Kurulda seilen Tasfiye Kurulu, Ynetim Kurulu ve Denetim Kurulu yelerinin isimlerinin ynetim kurulu karar defterine yaz1lan yelerin isimleri ile ayn1 olmas1 gereklidir. 7-Denetilerin Ynetim Kurulu yeleri ile akraba olmamas1 gereklidir. 8-Genel Kurul Tutana1nda tasfiye karar1 veriliyor ise tasfiyeye gei_ sebebi belirtilmesi gereklidir. 9-Kararlarda ynetim kurulu yelerinin ve tasfiye memurlar1n1n Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaralar1 (yabanc1 uyruklular1n vergi dairelerinden al1nacak vergi numaralar1 veya yabanc1 kimlik numaralar1) belirtilecektir. 10-Tasfiye Kurulu yeleri ortak deilse Uyruu,0kametgah adresi ve T.C.Kimlik Numaras1 yaz1lacakt1r. 23334H5J555d6:77:<>>Z?AAA$a$$a$57:<>^?t?@@@AAAAٽ%hCihCi5CJOJQJ\]^JhCi5CJOJQJ\^Jhg25CJOJQJ\hg25CJOJQJ\^Jhg2 hg2CJhg25CJOJQJ^J ,1h. A!"#$% ^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ NormalCJ_HaJmHsHtHJ@J Ba_l1k 5$@&5CJOJQJaJtH RA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiViV 0 Normal Tablo :V 44 la ,k , 0 Liste Yok FQ@F Gvde Metni 3OJQJ^JaJLB@L Gvde Metni$a$5CJOJQJ^JRP@R Gvde Metni 2$a$5CJOJQJ\^JPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] F!5A"2A!8@0( B S ? -0{7] 7R[AB8o = X a @ e Al 2S{0011   d d  *,2@AABDJRSS5 ..Ut`4g21`Ci&J @d *UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx ArialA$BCambria Math"qw'w'7 -7 -203QHP $PCi2!xx /KOOPERAT0F TASF0YEYE G0R0^ TESC0L0 KARAR RNE0ATSOMehmet KredeveOh+'0`x  ( 4@HPX0KOOPERATF TASFYEYE GR TESCL KARAR RNEATSONormalMehmet Kredeve2Microsoft Office Word@@(F@(F7՜.+,0$ hp ATSO- 0KOOPERATF TASFYEYE GR TESCL KARAR RNE Konu Bal !"#%&'()*+,-./012356789:;=>?@ABCFRoot Entry F!FH1Table$WordDocument.FSummaryInformation(4DocumentSummaryInformation8<CompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q