ࡱ> PRO.:bjbj££4F^^^^^rrrrDrp:::::$!#j#9^#^^::\^:^::,:|+ r0 .$50.$.$^##e*.$" $: KAYIP BEYAN FORMU BALI OLDUUNUZ ODAYA GEC0KMEKS0Z0N 0LET0LMES0 GEREKMEKTED0R.1. Bu beyannamenin gnderecei Kefil Kurulu_ TRK0YE ODALAR VE BORSALAR B0RL00 TIR ve ATA KARNES0 MDRL 2. Karne Hamilinin ad1, kimlik numaras1 ve adresi: 3. TIR Karnesi Numaras1:4. Verildii tarih5. Geerlilik tarihi6. Karne sayfa say1s1:7. Kay1p tarihi ve yeri:7.1. Kay1p nedeniKay1p ( * al1nm1_ ( *0mha edilmi_ ( *Al1konmu_ ( * 8. TIR Karnesinin Durumu8.1. Kullan1lm1_ (evet ise 8./9/10/11 nolu hanelerini doldurun) ( *8.2. Kullan1lmam1_ (evet ise sadece 11 nolu haneyi doldurun) ( *9. Kay1p/al1nm1_/0mha Edilmi_/Al1konmu_ TIR Karnesi9.1. E_ya ile birlikte ( * 9.2. E_ya olmaks1z1n ( * 10.Ta_1nan/al1nma e_yan1n tan1m1. (ilave bilgiler eklidir) Evet ( * Hay1r ( * (rnler,miktarlar1,a1rl1klar1,dier bilgiler)11.Kay1p/al1nma/imha/al1konma:11.1.Yer:11.2.Tarih: 11.3. &( ~ ܵǂmU@+(h4H5CJOJQJ^JaJmHnHu(hpR5CJOJQJ^JaJmHnHu.hRVhQ#5CJOJQJ^JaJmHnHu(h55CJOJQJ^JaJmHnHu.hRVhpR5CJOJQJ^JaJmHnHu4h<}h<}56CJOJQJ\^JaJmHnHu#hpR5OJQJ\^JmHnHu)hQ#hpR5OJQJ\^JmHnHu)hQ#h%R5OJQJ\^JmHnHuhQ#hpR5OJQJ^J ( x$Ifgd<dkd$$Ifl47=0'4 laf4ytQ#$x$Ifa$gd< z   . 0 2 P R T l n p v , . 0 ԨԂԨԨԨnVAnV)hQ#h1r59OJQJ^JmHnHu/ j*hQ#h1r59OJQJ^JmHnHu&hQ#h1r5OJQJ^JmHnHu h'15OJQJ^JmHnHu)hQ#hpR59OJQJ^JmHnHu/ j*hQ#hpR59OJQJ^JmHnHu&hQ#h%R5OJQJ^JmHnHu&hQ#hpR5OJQJ^JmHnHu.hRVh4H5CJOJQJ^JaJmHnHu $ J t ||| x$Ifgd<wkd$$Ifl40;%F0'4 laf4yt'1t v tiii x$Ifgd<kd$$Ifl4F;"%N 0'  4 laf4yt'1 ti x$Ifgd<kd$$Ifl4F;"%N 0'  4 laf4yt'1  6 X t x$Ifgd<dkd_$$Ifl4;%'0'4 laf4ytQ#t v x 4 NCC8 x$Ifgd1r x$Ifgd<kd$$Ifl4r; "%j ;N 0'4 laf4yt'14 6 8 |q x$Ifgd1r x$Ifgd<wkd$$Ifl40;%`F0'4 laf4ytL   . ^ ` b d f &(֯kVkD#hL5OJQJ\^JmHnHu)hQ#h1r5OJQJ\^JmHnHu)hQ#hpR5OJQJ\^JmHnHu-hQ#h1r59OJQJ^JmHnHsHu/ j*hQ#h1r59OJQJ^JmHnHu*hQ#h1r5OJQJ^JmHnHsHu h35OJQJ^JmHnHu&hQ#h1r5OJQJ^JmHnHu)hQ#h1r59OJQJ^JmHnHu . h ||| x$Ifgd<wkd9$$Ifl40;% F0'4 laf4ytLh j l || x$Ifgd<wkd$$Ifl40;%`F0'4 laf4ytL |||||| x$Ifgd<wkdi$$Ifl40;% F0'4 laf4ytL(*.04>FHJLN~ҾҘkkҾT94hLhpR56CJOJQJ]^JaJmHnHu,hQ#hpR56OJQJ]^JmHnHu)hQ#h S5OJQJ\^JmHnHu/ j*hQ#h S59OJQJ^JmHnHu#hL5OJQJ\^JmHnHu&hQ#h S5OJQJ^JmHnHu&hQ#hpR5OJQJ^JmHnHu)hQ#hpR5OJQJ\^JmHnHu/ j*hQ#h%R59OJQJ^JmHnHu$&*,2:>ʲtbM9%&hQ#hQ#5OJQJ^JmHnHu&hQ#h1r5OJQJ^JmHnHu)hRc3hRc35OJQJ\^JmHnHu#hRc35OJQJ\^JmHnHu)hQ#h1r5OJQJ\^JmHnHu)hQ#hpR5OJQJ\^JmHnHu&hQ#hpR5OJQJ^JmHnHu.hLhpR5CJOJQJ^JaJmHnHu4hLhpR56CJOJQJ]^JaJmHnHu4hLh S56CJOJQJ]^JaJmHnHu&x x$IfgdRc3wkd$$Ifl40;%F0'4 laf4ytL&(<>X*dkd$$Ifl4;%'0'4 laf4ytQ# x$IfgdQ#dkd$$Ifl4;%'0'4 laf4ytQ#>@BHTZd66666666666꾧~f~fO8O-hQ#h1r5OJQJ\^JmHnHsHu-hQ#h"~5OJQJ\^JmHnHsHu/ j*hQ#hpR59OJQJ^JmHnHu$hL5OJQJ^JmHnHsHuU'hRc35>*OJQJ^JmHnHsHu-hQ#hQ#5>*OJQJ^JmHnHsHu*hQ#hQ#5OJQJ^JmHnHsHu*hQ#h1r5OJQJ^JmHnHsHu*hQ#hpR5OJQJ^JmHnHsHuXZR66x B>x$Ifgd< &>x$IfgdQ#dkd$$Ifl4;%'0'4 laf4ytQ#'nin (polis,gmrk,dier) tarih ve yeri bildiren resmi i_ bu beyannameye eklidir. Evet ( * Hay1r ( *12. Gzlemler (ilave bilgiler eklidir) Evet ( * Hay1r ( **Ltfen doru cevapla ilgili kutular1 i_aretleyiniz.Tarih: ----------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Kefil Kurulu_un Mhr Karne Hamilinin yasal imzas1 ve ka_esi (Kefil Kurulu_ sadece 1'den 6'ya kadar olan hanelerde belirtilen bilgileri teyit eder) 666*7X7Z7 $Ifgd%R x$Ifgd<dkd#$$Ifl4;%'0'4 laf4ytQ#64787:7<7@7J7N7P7R7T7X7Z77777788"9v9Լ輥ug\Q\C8ChQ#5mHnHsHhQ#h"~5mHnHsHhN5mHnHsHhRc35mHnHsHhLhRc35mHnHsHhRc3hRc35mHnHsHhQ#hpR5CJaJ*hQ#hpR5OJQJ^JmHnHsHu-hQ#hpR59OJQJ^JmHnHsHu/ j*hQ#hpR59OJQJ^JmHnHu'hL5OJQJ\^JmHnHsHu-hQ#hpR5OJQJ\^JmHnHsHuZ7\77y$x$Ifa$gd<wkd$$Ifl40; %`0'4 laf4ytQ#777778x9z9|9~99.:uuuuullll;^;gdRc3 ]U";x^;gdRc3$ ]U";x^;a$gdRc3dkd; $$Ifl4 %0'`4 laf4ytQ# v9x9z9|9~9999":,:.:v_M#hRc3hv5CJOJQJ^JaJ,hRc35CJOJQJ^JaJmHnHsHu2hRc3hRc35CJOJQJ^JaJmHnHsHu2hRc3hpR5CJOJQJ^JaJmHnHsHu*hQ#h"~5OJQJ^JmHnHsHu*hQ#hN5OJQJ^JmHnHsHu$h"~5OJQJ^JmHnHsHuhL5mHnHsHhpR5mHnHsH 21h:ppR. A!"#$% $$Iff!vh#v=:V l40'5=4af4ytQ#$$If!vh#v#vF:V l40'55F4af4yt'1$$If!vh#v#vN#v :V l40'55N5 4af4yt'1$$If!vh#v#vN#v :V l40'55N5 4af4yt'1$$If!vh#v':V l40'5'4af4ytQ#$$If!vh#vj #v#v;#vN#v :V l40'5j 55;5N5 4af4yt'1$$If!vh#v#vF:V l40'+55F4af4ytL$$If!vh#v#vF:V l40'+55F4af4ytL$$If!vh#v#vF:V l40'+55F4af4ytL$$If!vh#v#vF:V l40'+55F4af4ytL$$If!vh#v#vF:V l40'55F4af4ytL$$If!vh#v':V l40'5'4af4ytQ#$$If!vh#v':V l40'5'4af4ytQ#$$If!vh#v':V l40'5'4af4ytQ#$$If!vh#v':V l40'5'4af4ytQ#$$If!vh#v`#v:V l40'5`54af4ytQ#$$If !vh#v:V l40'`54af4ytQ#j 666666666vvvvvvvv666666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHL`L pRNormal$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@R 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok XB@XpR Gvde Metni $xa$OJQJmHnHsH tHu`o`pRGvde Metni Char'CJOJPJQJ^JaJmHnHsH uX@X %R0T 1 ]x&;CJOJQJ\^JaJmH sH tH D"D pR Liste Paragraf ^m$PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] F (>6v9.: " t t 4 h &X6Z77.: !8@0( B S ?Qoo__#YZgi!!ZfQoo__#YZgi!!Zfc(yF%|³ SS^S`o(SS^S`o(.SS^S`o(..SS^S`o(... SS^S`o( .... SS^S`o( ..... SS^S`o( ...... SS^S`o(....... SS^S`o(........ h^h`o(.h^h`o(..0^`0o(...0^`0o(.... 0^`0o( ..... 8^8`o( ...... 8^8`o(....... 8^8`o(........ `^``o(.........c(y|.G:+N $*oh,8D1@ 2Rc3?4H$ILM S)VRV;-[c1rwVy<}v'1ER</%R3%\51xNMQ#\}-'pR"~@ 4 6UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial?Wingdings 27.*{$ CalibriA$BCambria Math"1y;Vgy;Vg/ / !r43QHX $PpR2!xx KAYIP BEYAN FORMUYASAR Naz1m Emre Oh+'0T   (4<DLKAYIP BEYAN FORMUYASARNormal Nazm Emre2Microsoft Office Word@@z<@&|@&|/՜.+,0 hp  Microsoft KAYIP BEYAN FORMU Konu Bal !"#%&'()*+-./0123456789:;<=>@ABCDEFHIJKLMNQRoot Entry FL|SData $1Table,B$WordDocument4FSummaryInformation(?DocumentSummaryInformation8GCompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q