ࡱ> [^Z;bjbj££8\ ppppp8,{}}}}}}$!p!pppjpp{{{|!^g0,""\"p#D"" 6:B0RLE^ME SZLE^MES0 1)Birle_meye kat1lan _irketlerin ticaret unvanlar1n1, kay1tl1 bulunduu ticaret sicil mdrl ve ticaret sicil numaras1, vergi numaras1, _irket trlerini, merkez adresi; yeni kurulu_ yolu ile birle_me halinde, yeni _irketin trn, ticaret unvan1n1 ve merkez adresleri (TTK 146/a) Ticaret Unvan1^irket TrKay1tl1 Sicil MdrlTicaret Sicil No Mersis NoVergi NoMerkez AdresiBirle_me ^ekli TTK 155/ __ ye gre Kolayla_t1r1lm1_ Birle_meTTK 155/__ ye gre Kolayla_t1r1lm1_ Birle_meDevrolan / Devralan Yeni Kurulu_ Halinde istenen bilgiler (TTK 146/a); Ticaret Unvan1Yeni ^irketin TrMerkez Adresi 2) ^irket paylar1n1n dei_im oran1n1, ngrlm_se denkle_tirme tutar1n1; devrolunan _irketin ortaklar1n1n, devralan _irketteki paylar1na ve haklar1na ili_kin a1klamalar1 (TTK 146/b), a) Devrolan _irketin ortakl1k yap1s1; ^irket Ortaklar1^irketteki Pay1Sermaye Tutar1 b) Devralan _irketin ortakl1k yap1s1, ^irket Ortaklar1(,.f h j $ & < > ^ ` ~ ŲyjyjyjyjyjyjyjWyD%h:%B*CJOJQJ\]aJph%hz B*CJOJQJ\]aJphhyRhz CJOJQJaJ+hyRhz B*CJOJQJ\]aJph$hyRhvCJOJQJaJnHtHhz CJOJQJaJnHtH$hyRhz CJOJQJaJnHtH'h6shv>*CJOJQJaJnHtH!hv>*CJOJQJaJnHtH*hhGFB5>*CJOJQJaJnHtH(*,.h j ddd$If[$\$gd` dgdz $a$gdGFB ^KKKddd$If[$\$gd`kd$$IflF$ X%$ 4 t0%6  44 lalpyt` ^KKKddd$If[$\$gd`kd$$IflF$ X%$ 4 t0%6  44 lalpyt`  \IIIddd$If[$\$gd`kd$$IflF$ X%$ 4 t0%6  44 lalpyt` " $ ^KKKddd$If[$\$gd`kdJ$$IflF$ X%$ 4 t0%6  44 lalpyt`$ & 8 : < ^KKKddd$If[$\$gd`kd$$IflF$ X%$ 4 t0%6  44 lalpyt`< > Z \ ^ ^KKKddd$If[$\$gd`kd$$IflF$ X%$ 4 t0%6  44 lalpyt`^ ` 6 ^K88ddd$If[$\$gdwGDddd$If[$\$gdz kd~$$IflF$ X%$ 4 t0%6  44 lalpyt` 4 6 8 d f  8 : < @ rtvz|ưٰ~n[n[n[n[[n[n[n%hyRhz B*CJOJQJaJphhz B*CJOJQJaJphhvCJOJQJaJnHtH$hyRhz CJOJQJaJnHtHhyRhz CJOJQJaJ+hyRhz B*CJOJQJ\]aJph%hz B*CJOJQJ\]aJph%h:%B*CJOJQJ\]aJph%hwGDB*CJOJQJ\]aJph#6 8 ` b d ^KKKddd$If[$\$gd`kd:$$IflF$ X%$ 4 t0%6  44 lalpyt`d f h ^TG99d$Ifgd` d^gdz m$ ^gdz m$kd$$IflF$ X%$ 4 t0%6  44 lalpyt`  vhhd$Ifgd`kd$$Ifl0%> t0644 lalpyt` 6 8 vhhd$Ifgd`kd\$$Ifl0%> t0644 lalpyt`8 : < > @ "Bvlllll_QQd$Ifgd` $da$gdz dgdz kd$$Ifl0%> t0644 lalpyt` B`bdfh^MMM$d$Ifa$gd`kd$$IflF % J t06  44 lalyt`d$Ifgd`hjlnpn]]]$d$Ifa$gd`kdI $$IflF % J t06  44 lalyt`prt 6>6ndWIIId$Ifgd` $da$gdz dgdz kd $$IflF % J t06  44 lalyt`6P6T6X6677 8&888889*969899999͙ͬr_rr_O_rhvB*CJOJQJaJph%h6sh6sB*CJOJQJaJph(h6sh6sB*CJOJQJ\aJph"hvB*CJOJQJ\aJph$h6sh6sCJOJQJaJnHtHhz CJOJQJaJ$hyRhz CJOJQJaJnHtHUhyRhz CJOJQJaJhz B*CJOJQJaJph%hyRhz B*CJOJQJaJph^irketteki Pay1Sermaye Tutar1 c) Birle_me sonras1 durum; ^irket paylar1n1n dei_im oran1n1, ngrlm_se denkle_tirme tutar1; OrtaklarBirle_me ncesi paylar1n toplam paylaraBirle_me sonras1 paylar1n toplam paylaraDei_im Oran1Denkle_tirme Akesi-ngrlm_se)Oran1Tutar1Oran1Tutar1 3) Gereinde Kanunun 141. madde uyar1nca ayr1lma akesini (TTK 146/f) ------ 4) Gereinde s1n1rs1z sorumlu ortaklar1n isimleri (TTK 146/i), ------ 0_bu birle_me szle_mesi TTK 156/_. Maddesine istinaden TTK 146. Maddesindeki veriler dikkate al1narak ..../...../20.... tarihinde dzenlenmi_tir. Devralan _irket nvan1 Yetkili ad1-soyad1 imzaDevrolan Firma/^irket nvan1 Yetkili ad1-soyad1 imza   >6@6B6D6F6l[[[$d$Ifa$gd`kd $$IflF % J t06  44 lalyt`F6H6J6L6N6n]]]$d$Ifa$gd`kd$ $$IflF % J t06  44 lalyt`N6P6R6777(7x777ndddSSSSS$d$Ifa$gd` dgdz kd $$IflF % J t06  44 lalyt` 77*8,8.8:8H87kdZ $$Ifl4r/"%/ j n` t044 lalytz $d$Ifa$gd`H8T8b8d8f8$d$Ifa$gd`f8h8"kd& $$Ifl4֞/ "% /rSn t044 lalytz h8j8l8n8p8r8t8v8$d$Ifa$gd`v8x8z8$$d$Ifa$gd`kd$$Ifl֞/ "%/rSn t044 lalytz z8|8~88888$d$Ifa$gd`888$ dgd6skd$$Ifl֞/ "%/rSn t044 lalytz 8889*9,9.90929499999:::;N;;;$d$Ifa$gd`$d$Ifa$gd`d7$8$H$gdlMUd7$8$H$gdS $da$gd6s99::::::::::;;L;N;;;;ٲ٠ydNdNd?NhyRhz CJOJQJaJ+hyRhz B*CJOJQJ\]aJph(hyRhz CJOJQJ^JaJnHtH"hS CJOJQJ^JaJnHtH(h6shvCJOJQJ^JaJnHtH"hS CJOJQJ^JaJnHtH(h6sh6sCJOJQJ^JaJnHtH"hPtCJOJQJ^JaJnHtH(h6shS CJOJQJ^JaJnHtH"hvCJOJQJ^JaJnHtH;;;;;;;tfffffd$Ifgd`kd$$Ifl0% t0644 lalpyt`;;;;;;;;;;;;;;;h Tjh TU(h6shw CJOJQJ^JaJnHtHhyRhz CJOJQJaJ+hyRhz B*CJOJQJ\]aJph+hyRhvB*CJOJQJ\]aJph%hz B*CJOJQJ\]aJph;;;;;;;;;;;vh^\^\^\^\ dgdpd7$8$H$gd kdh$$Ifl0% t0644 lalpyt` ;;;d7$8$H$gd 6&P 1h:pv. A!n"S#S$n% $$Ifl!vh#v$ #v4 #v :V l t0%6,5$ 54 5 alpyt`$$Ifl!vh#v$ #v4 #v :V l t0%6,5$ 54 5 alpyt`$$Ifl!vh#v$ #v4 #v :V l t0%6,5$ 54 5 alpyt`$$Ifl!vh#v$ #v4 #v :V l t0%65$ 54 5 alpyt`$$Ifl!vh#v$ #v4 #v :V l t0%65$ 54 5 alpyt`$$Ifl!vh#v$ #v4 #v :V l t0%65$ 54 5 alpyt`$$Ifl!vh#v$ #v4 #v :V l t0%65$ 54 5 alpyt`$$Ifl!vh#v$ #v4 #v :V l t0%65$ 54 5 alpyt`$$Ifl!vh#v$ #v4 #v :V l t0%65$ 54 5 alpyt`$$Ifl!vh#v#v>:V l t06,55>alpyt`$$Ifl!vh#v#v>:V l t0655>alpyt`$$Ifl!vh#v#v>:V l t0655>alpyt`$$Ifl!vh#v #v #vJ :V l t06,5 5 5J alyt`$$Ifl!vh#v #v #vJ :V l t065 5 5J alyt`$$Ifl!vh#v #v #vJ :V l t065 5 5J alyt`$$Ifl!vh#v #v #vJ :V l t06,5 5 5J alyt`$$Ifl!vh#v #v #vJ :V l t065 5 5J alyt`$$Ifl!vh#v #v #vJ :V l t065 5 5J alyt`$$Ifl!vh#v/#v #vj #vn#v:V l4 t0+++,5/5 5j 5n5alytz $$Ifl!vh#v/#vr#v#vS#v#vn#v:V l4 t0+++,,,5/5r55S55n5alytz $$Ifl!vh#v/#vr#v#vS#v#vn#v:V l t05/5r55S55n5alytz $$Ifl!vh#v/#vr#v#vS#v#vn#v:V l t05/5r55S55n5alytz $$Ifl!vh#v#v :V l t06,55 alpyt`$$Ifl!vh#v#v :V l t0655 alpyt`j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J SNormal dCJ_HaJmHsHtH RA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@R 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok 88 p0stbilgi p#>o> p0 stbilgi Char CJaJtH 8 8 p0Altbilgi p#>o!> p0 Altbilgi Char CJaJtH P@2P p0 Balon Metni dCJOJQJ^JaJPoAP p0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJtH b@Rb w Liste Paragrafd^CJOJPJQJaJtHrcr Tablo K1lavuzu7:V0PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] \ 9;;)+ $ < ^ 6 d 8 Bhp>6F6N67H8f8h8v8z888;;;; !"#$%&'(*,-8@0( B S ?y:>vS~^`5o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.v,Y,aa#dT,(V8U+iKH !B g`6sAS :%c&{+9- 0q:W;q@(AGFBwGDVE[E^ FwxI Tc8TlMUk\:^51`O%cej%pPtStiwy } $GH1:-Fp'p Z^{k^A{v1zC*w /;iy^r =[YJ"S SA=H z Sm@$ X6UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7. [ @Verdana;. .Cx Arial TUR7.@Calibri5. .[`)TahomaA$BCambria Math"1@C'RG !nSx02QHP $P S2!xx MATSO-Mehmet KLAHLIMehmet Kredeve Oh+'0l ( 4 @LT\dMATSO-Mehmet KLAHLINormalMehmet Kredeve4Microsoft Office Word@F#@&6@x9՜.+,0 hp Hewlett-Packard Company  Konu Bal !"#$%&'()*+,-.012345679:;<=>?@ABCDEFGHIKLMNOPQSTUVWXY\]`Root Entry F~_Data / 1Table8"WordDocument 8\SummaryInformation(JDocumentSummaryInformation8RMsoDataStoresi|XDRUWXQRC==2si|Item PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q