ࡱ> 584l#bjbj££8( C2228j20*,,,,,,$HP9P4v**pԫD0xPP" :..................................................................................................................................... Anonim ^irketinin ............ Tarihinde Yap1lan Olaanst Genel Kurul Toplant1 Tutana1 ....................................................................................................................................... Anonim ^irketinin olaanst genel kurul toplant1s1 ........ tarihinde, saat ....... de, _irket merkez adresi olan ............... ................ adresinde, (Bakanl1k temsilcisi kat1ld1 ise) & & & & . 0l Ticaret Mdrl'nn ........ tarih ve .......... say1l1 yaz1lar1yla grevlendirilen Bakanl1k Temsilcisi ....................................'1n gzetiminde Yap1lm1_t1r. (ar1z Genel Kurul yap1ld1 ise bu metin yaz1lacak) Genel Kurul Toplant1s1; Trk Ticaret Kanununun 416/1 inci madde hkmleri uyar1nca tm ortaklar1n asaleten veya vekaleten haz1r bulunmas1 nedeniyle ar1s1z olarak gerekle_tirilmi_tir. Toplant1 Ynetim Kurulu Ba_kan1 & .& & & & & & & & & & ..taraf1ndan a1larak, gndemin gr_lmesine geilmi_tir. (ar1l1 Genel Kurul yap1ld1 ise bu metin yaz1lacak) Toplant1ya ait ar1; kanun ve esas szle_mede ngrld gibi ve gndemi de ihtiva edecek _ekilde, Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ....... tarih ve .......... say1l1 nshas1nda iln edilmek suretiyle ve ayr1ca nama yaz1l1 pay sahipleri ile nceden pay senedi . 0 n z   V X b D z *\źźЯЖwЯЯiZh^h&B*CJaJphhG25B* CJaJphPhp5B* CJaJphp h^h&5B* CJaJphp h^h&5B* CJaJphPhG2CJaJh^h&CJaJh^h{sCJaJh^h^CJaJh^hGCJaJh^h{s5CJaJh^h^5CJaJh^hG5CJaJ0  rtdf t!v!\"^"""""gdG$-DM `a$gd^ `gd^`gdC-DM `gd&`gdG\rtPdf $!B!T!r!t!x!\"^"""""·xi^V^h"XCJaJh^hCJaJh^h^B*CJaJphhG2B*CJaJphh^h^CJaJhpCJaJh^hGCJaJhG2CJaJhChG2CJaJUhChGCJaJ h^h&5B* CJaJphPhG25B* CJaJphPh^h&CJaJ%h^h&CJaJfHq tevdi ederek adresini bildiren hamiline yaz1l1 pay sahiplerine taahhtl mektupla toplant1 gn ve gndeminin bildirilmesi suretiyle sresi iinde yap1lm1_t1r. Haz1r bulunanlar listesinin tetkikinde, _irket paylar1n1n & & & & & . TL olan toplam itibari deerinin; toplam itibari deeri ......... TL olan, & & adet pay1n temsilen, toplam itibari deeri......... TL olan & & adet pay1n asaleten olmak zere toplant1da temsil edildii ve bylece gerek Kanun gerekse esas szle_mede ngrlen asgari toplant1 nisab1n1n mevcut olduunun anla_1lmas1 zerine toplant1 Ynetim Kurulu Ba_kan1 ........................................................ taraf1ndan a1larak gndemin gr_lmesine geilmi_tir. 1 Toplant1 ba_kanl11na ...........n1n seilmelerine oybirliiyle karar verildi. 2- Ynetim Kurulu taraf1ndan haz1rlanan ve genel kurulumuzun onay1na sunulan _irket szle_mesinin & & & & & & & & & & ba_l1kl1 ............maddesinin yeni _ekli gr_ld, kabul edildi. 3- Dilek ve Temennilere geildi. Sz alan olmad1 Toplant1 Ba_kan1 taraf1ndan saat 'da toplant1 sona erdirildi. Toplant1 Ba_kan1 Katip ye ADI SOYADI 0MZA   ANON0M ^0RKET Genel Kurul Tutana1-Szle_me Tadili """""""""""""D#d#f#h#j#l#hGhphn5hphG5hvFjhvFU h^hC5B*CJaJphh^hpCJaJhpCJaJhGCJaJ"""""""""f#h#j#l#`gdG$a$gdp 6&P 1h:p . A!S"7#S$S% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtH\`\ GNormalxx`$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok 88 G0stbilgi p#NoN G0 stbilgi CharCJOJPJQJ^JaJtH8 8 C0Altbilgi p#Fo!F C0 Altbilgi CharCJOJPJQJaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] , ( BBBBBE\"l# "l# @ @H 0( 0( B S ?NQ * - g,1KS]g;IPVCN * -  ,1lm}~ / 0 2   ( - vF!}"X&]s^=j!n{s^v'G2Gn p?!&hCC @ 4v, UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7.@CalibriA$BCambria Math"qteeznzn!SS20 3qHP $PG2!xx HAVANA Ali DoanOh+'0X  ,8@HPHAVANANormal Ali Doan4Microsoft Office Word@F#@h[7@.zn՜.+,0 hp Hewlett-Packard Company  Konu Bal !"#%&'()*+-./012367:Root Entry FpA׫91TableWordDocument 8(SummaryInformation($DocumentSummaryInformation8,MsoDataStorewpԫVUPWWZPLC==2wpԫItem PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q