ࡱ> EHD4,bjbj££86 3>>>>>RRR8$,R( (!(!(!(!(!(!($*-tE(E>E(>>(555F>>(5(55VI&U'``q& ((0(&x.4.U'U'&.>{'5E(E(5(." :DAITILMAYAN GEM0^ YIL KARLARININ TESP0T0NE DA0R SERBEST MUHASEBEC0 MAL0 M^AV0R RAPORU Rapor Tarihi :& . /& ./20... Rapor Say1s1 : 20.../ 1-0NCELEMEY0 YAPAN SERBEST MUHASEBEC0 MAL0 M^AV0R0N: ADI SOYADI : BALI BULUNDUU ODA : GAZ0ANTEP SMMM ODASI RUHSAT NUMARASI : ODA S0C0L NUMARASI : BRO S0C0L NUMARASI : KA^E NUMARASI : 0^ ADRES0 : TELEFON : VERG0 DA0RES0/NO : 2-TESP0T0 YAPILAN F0RMANIN: NVANI : ADRES0 : VERG0 DA0RES0, HESAP NO : SERMAYES0 : T0CARET S0C0L0 MDRL : T0CARET S0C0L NUMARASI : MERS0S NUMARASI : 3- GENEL B0LG0: .......................................................................................^irketinin ...... / ...... / 200& tarihi itibariyle sermayesi ........................,00.-TL dir. Tamam1 denmi_tir. ^irket ortaklar1na ili_kin bilgiler a_a1dad1r: ORTAIN ADI SOYADI PAY ADED0 PAY M0KTARI 1- 2- 3- Bu raporun konusu sermaye art1r1m1n1n gemi_ y1l karlar1ndan kar_1lanacak k1sm1n1n ilgili kanunlar ve muhasebe kurallar1na gre tespitidir. 4- ^0RKET0N YASAL DEFTERLER0N0N TASD0K0NE 0L0^K0N B0LG0LER: A-) Tespitin yap1ld11 y1la ait defterler : YILI YASAL DEFTER0N NEV0 TASD0K MAKAMI TASD0K TAR0H0 /NO.SU Yevmiye Defteri Defter- Kebir Envanter Defteri F . 0 "$~Pdrtvx 4ÿûÿ÷ïݓݓݓݓݓݓݓݎݓݓݓݓݥݥ hUH9\hUH9hN\hUH9hIQ>*\hUH9hv>*\hUH9hIQ\hAh8$hUH9 hUH9hUH9h hUH9\h h hUH9hUH9hv\h\hv5\ h@U5\h\h&\5\6f 6 , ` ^ n gdUH9 d^gdUH9gd dgd&\ $da$gd&\n &X~$&>@BDFHJ $da$gd $da$gdIQdgd&\gdUH9 "$>J ",.<bt 'Y` 0 n t v !!!!!! !!!""UhUH9h*#Z\hUH9hf>*\hUH9h>*\hUH9h*#Z>*\hUH9h\hUH9hUH9\ hv\ hUH9\hUH9hv6\]hUH9hv>*\hUH9hv\ hUH9>*\< " Xt v !!"""""%%%h&&8'' / dgdP $da$gdP d^gd*#Z dgd*#Zdgd&\B-) Da1t1lmayan karlar1 kapsayan y1llara ait defterler: YILI YASAL DEFTER0N NEV0 TASD0K MAKAMI TASD0K TAR0H /NO.SU Yevmiye Defteri Defter- Kebir Envanter Defteri 5-HESAP 0NCELEMES0: ^irketin faaliyetleri dolay1s1yla elde ettii kazan ve iratlar1 ilgili yasal mevzuata uygun _ekilde kay1tlar1na intikal ettirmi_tir. ^irketin, ilgili y1llar gayrisafi karlar1ndan Vergi , Tek Dzen Muhasebe Plan1 ve TTK mevzuat1na uygun _ekilde gerekli kar_1l1klar1 ay1rd1ktan sonra, gemi_ y1l karlar1 ...../...../200& tarihi itibariyle a_a1daki _ekilde olu_mu_tur. YILI TUTARI YEVM0YE KAYDI TAR0H / NO 200.. Y1l1 kar1 ...........,00. -TL 200.. Y1l1 kar1 ...........,00. -TL 200.. Y1l1 kar1 ...........,00. -TL Toplam ............,00.-TL 6- SONU: ^irketin, DAITILMAMI^ GEM0^ YIL KARLARININ ......................,00.-TL olduu ve bu tutar1n sermayeye art1_1nda kullan1lmas1nda yasal mevzuat a1s1ndan hibir sak1nca olmad11 sonucuna var1lm1_t1r. SERBEST MUHASEBEC0 MAL0 M^AV0R Ekler Mizan / Bilano Mali m_avir faaliyet belgesi   Yararlan1lan kaynak: 0stanbul SMMMO """""""""0$2$$$$%&%(%.%0%%%%&&6&\&^&`&b&f&~&&&&&&&'''^'`'|'''''''''(((,(l(r((( )\+^+b++++jhU hm/7hm/7hm/7 hm/7\ hv\ hS \hUH9hS \ hUH9>*\ hUH9\hUH9hP\hUH9hP>*\hUH9hv>*\hUH9hv\@''((()x*^+`+b+n+++++++++++,,., & Fgdm/7gdm/7 $da$gdm/7 $da$gdv / dgdPdgd&\++++++++*,,,.,0,2,4, hm/7hm/7hf\hvh^{hm/7CJaJh^{hm/7CJOJQJaJjhUh .,0,2,4, & Fgdm/76P1h. A!S"#6$% Dpf% 88888888666666666vvvvvvvvv666626>66666626666666666666666666666262666666666666622666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~OJQJ_HmHnHsHtHH`H Normal CJOJQJ_HaJmHsHtHR@R 0Ba_l1k 1$$h@&^ha$5OJQJ\^J\@\ 0Ba_l1k 2$$h|@&^h`|a$CJ(OJQJ^JaJ(N@N 0Ba_l1k 3$$ @&^ a$5CJ\aJ8@8 Ba_l1k 4$@&5\@@@ 0Ba_l1k 5$h@&^h5\>@> 0Ba_l1k 6$$@&a$5\F@F 0Ba_l1k 7$$@&a$5CJ\aJX@X 0Ba_l1k 8 $ h\@&^h`\5CJ\aJH @H 0Ba_l1k 9 $h@&^h5CJ\aJRA R 0Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok ToT Ba_l1k 1 Char"5CJ KH OJPJQJ\^JaJ VoV Ba_l1k 2 Char$56CJOJPJQJ\]^JaJPoP Ba_l1k 3 Char5CJOJPJQJ\^JaJDo!D Ba_l1k 4 Char5CJ\^JaJJo1J Ba_l1k 5 Char56CJ\]^JaJ<oA< Ba_l1k 6 Char 5\^J>oQ> Ba_l1k 7 Char CJ^JaJDoaD Ba_l1k 8 Char6CJ]^JaJBoqB Ba_l1k 9 CharOJPJQJ^JNCN 0Gvde Metni Girintisi ^ `o` 0Gvde Metni Girintisi CharCJOJQJ^JaJXR@X 0Gvde Metni Girintisi 2 h^h5\dod 0Gvde Metni Girintisi 2 CharCJOJQJ^JaJhS@h 0Gvde Metni Girintisi 3^`5CJ\aJdod 0Gvde Metni Girintisi 3 CharCJOJQJ^JaJ8 @8 0Altbilgi p#FoF 0 Altbilgi CharCJOJQJ^JaJ8)`8 0Sayfa Numaras1^J88 "m/70stbilgi ! p#Bo!B !m/70 stbilgi CharCJOJQJaJF@2F $m/70 Balon Metni#CJOJQJ^JaJLoAL #m/70Balon Metni CharCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] + 6 2225"+4, n '.,4, 8@0( B S ?  ) , ilnpQ\mL^ I K } J a  ) , ajo , pEh%3L$`"[ , ^`hH- ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.tt^t`^Jo(-DD^D`^J. L ^ `L^J. ^ `^J.^`^J.L^`L^J.TT^T`^J.$$^$`^J.L^`L^J.^`^Jo(-^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.`"[%3pE C(z2&>\S ^ q+m/7UH9cAIQvW*#Z&\fE\qv3Pxef\8$&+I<NA@U^{ @@+ (@ Unknown G.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7. [ @Verdana7.@CalibriINMonotype Corsiva7@Cambria5. .[`)TahomaA$BCambria Math"RFQgS|f !S620 3Q$P&\2!xx 09/09/1997 Bulent ABLAYMehmet Kredeve  Oh+'0 0 < H T`hpx 09/09/1997Bulent ABLAYNormalMehmet Kredeve3Microsoft Office Word@@w]@=@4S`q ՜.+,0 hp Tirol Giyim Ltd  09/09/1997 Konu Bal !"#$%&'()*+,-./012356789:;=>?@ABCFGJRoot Entry F`q`qI1Table..WordDocument 86SummaryInformation(4DocumentSummaryInformation8<MsoDataStore^`q``qFOIRZTU025AIUG==2^`q``qItem PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q