Bilgi Edinme Gerçek Kişi Başvuru Formu

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.
Not : (*)İşaretli alanlar doldurulmadan formunuz gönderilmez.
Güvenlik Kodu *