English
العربية
Online
Hizmetler

Yeni Kuruluş Sıkça Sorulan Sorular

1 - Yeni bir işyeri açtım. Ticaret ve Sanayi Odası'na mı yoksa Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na mı kayıt olmam gerekir?

Ticaret Sicili Müdürlüğü' ne ve dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası'na kaydolabilmeniz için tacir olunması gerekmektedir. Tacirin tanımı ise Türk Ticaret Kanunu'nun 14. maddesinde yapılmıştır. Buna göre "Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye tacir denir." Diğer taraftan Maliye Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu limitin üzerinde yıllık kazanca sahip olanlar tacir sayılacağından Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olabilirler.

 

2 - Yeni bir şirket kurmak istiyoruz. Kullanmak istediğimiz ticaret unvanının uygun olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz?

Bir ticaret unvanı, Türkiye' nin herhangi bir sicil müdürlüğüne daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olan ek yapılmadan tescil edilemez. 
Daha önceden tescil edilmiş bir ticaret unvanının, Türk Ticaret Kanunun 46. Maddesi kapsamındaki ek ve işletme konusunu gösteren ilk ibaresi aynı olan diğer bir ticaret unvanına ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilemez. 
Örnek 1: "A İnşaat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise "A inşaat Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez. 
Örnek 2: "B İnşaat Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi" ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, "B Turizm İnşaat Sanayi Anonim Şirketi" ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilebilir. 
Örnek 3: "C Turizm Limited Şirketi" ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise "C Turizm Anonim Şirketi" ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez. 

 

3 - Yeni kurulacak şirketin defterleri ne zamana kadar tasdik ettirilmelidir?

Şirketin tescil işleminin yapıldığı gün defter tasdikinin de yaptırılması gerekir.

 

4 - İki arkadaş ortak olarak Adi Şirket kurulabilir miyiz? Ticaret Siciline tescil ettirebilir miyiz?

Adi Şirketler Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmemiş olup, tüzel kişiliğe de sahip değillerdir. Bu nedenle adi şirketlerin ticaret siciline ve odamıza kaydı söz konusu değildir. Her bir ortağın ayrı ayrı şahıs işletmesi olarak kaydı gerekir.

 

5 - Yabancı uyruklu gerçek kişiler Gaziantep'te kurulu bir şirkete ortak olabilirler mi? İstenen evraklar nelerdir?

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 17.06.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler Türkiye'de yeni kurulacak bir şirkete veya mevcut kurulu bulunan bir şirkete ortak olabilirler. Yeni kurulacak veya kurulu bir şirkete ortak olmak isteyen yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler için www.gto.org.tr adresinden Ticaret Sicili Tescil İşlemleri başlığından Limited/Anonim Şirket tıklanır, Kuruluş İşlemleri bölümünden İstenen Evraklara girilmesi halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

6 - Şirket unvanımızda " TÜRK " ibaresini kullanabilir miyiz?

Ticaret unvanlarına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile konulabilir. (Türk Ticaret Kanunu'nun 46.maddesi, Ticaret Sicili Yönetmeliği' nin 44.maddesi)

7 - Şirket merkezimiz İstanbul'dur. Gaziantep'te merkeze bağlı bir işyeri açtık. Müdürlüğünüze kayıt ettirmek zorunda mıyız?
Türk Ticaret Kanunu'nun 48.maddesi ve Ticaret Sicili Yönetmeliği' nin 120.maddeleri uyarınca şube olarak kayıt yaptırılması gerekmektedir.

8 - Yeni bir Limited Şirket kurmak istiyoruz. Şirket sözleşme örneğine nasıl ulaşabilirim?
www.gto.org.tr adresinden Ticaret Sicili Tescil İşlemleri tıklanır,  Limited Şirketler tıklanır, Kuruluş başlığına tıklanması halinde matbu sözleşme örneğine ulaşılabilir.

9- Fransa'da kurulu yabancı bir şirket Gaziantep'te şube açmak istiyor. Nasıl bir yol takip etmeliyiz ve hangi evraklar istenmektedir?

Tescil işlemleri için istenen evraklara www.gto.org.tr adresinden Ticaret Sicili Tescil İşlemleri tıklanır, Yabancı Şirket İşlemlerine girilmesi halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

10 - Limited Şirket en az kaç kişi ile kurulabilir?

Türk Ticaret Kanunu madde 573' e göre: "Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur…." Hükmü uyarınca limited şirket bir veya daha çok ortak ile kurulabilir.

11- Limited Şirket kuruluşunda en az sermaye miktarı ne olmalıdır?

Limited Şirket kuruluşlarında en az sermaye miktarı 10.000.TL. olmalıdır. 

 

12 - Yeni bir şirket kurmak istiyoruz. Hazırlamış olduğumuz sözleşmemizde bir hata veya eksiklik olup olmadığını tescil işlemlerinden önce kontrol ettirmek istiyoruz. Bu konuda hizmet veriyor musunuz?
Yeni kuruluşlarda öncelikle sözleşme Mersis üzerinden Müdürlüğümüze gönderilmektedir. Mersis' ten incelenmektedir. Sözleşmede bir eksiklik bulunmaması halinde sözleşmenin kanuni şartları taşıdığı bildirilmekte ve talep numarası ile notere gidilerek sözleşme onaylatılmaktadır. Sözleşmede hata ve eksiklik bulunması halinde ise; Mersis sistemi üzerinden "Red" verilerek hataların düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesi istenilmektedir. Sözleşme; düzeltmeler yapıldıktan sonra Mersis' ten tekrar onaya gönderilir ve talep numarası ile notere gidilerek sözleşme onaylatılır. 

 

13 - Merkezimiz Gaziantep'tedir. Adresleri Mersin ve Hatay olmak üzere iki ayrı ilde şube açmak istiyoruz. Her iki ildeki şubelerin açılış kararlarını aynı kararda alabilir miyim?
İki ayrı ilde açılacak şubeleriniz için iki ayrı karar alınması uygun olur. Çünkü Mersin adresli şubenizin tescili Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü, Hatay adresli şubenizin tescili ise Hatay Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

 

14 - Yeni bir Anonim Şirket kurmak istiyoruz. Kayıt için ne kadar ödeme yapmamız gerekir?

www.gto.org.tr adresinden Ticaret Sicili Tescil İşlemleri tıklanır, Masraflar bölümünden yeni kayıt ücretleri listesine ulaşılabilir.

 

15 - Kollektif Şirkette asgari sermaye miktarı nedir?
Türk Ticaret Kanunu'nda Kollektif Şirketler için asgari sermaye miktarı öngörülmemiştir.

 

16 - Kollektif Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Amaç ve konu maddesini değiştirmek istiyoruz. İstenen evraklar nelerdir?

www.gto.org.tr Adresinden Ticaret Sicili Tescil İşlemleri tıklanır, Kollektif Şirketler tıklanır, Ana Sözleşme Değişikliği başlığına tıklanması halinde gerekli evrak listesine ve matbu evraklara ulaşılabilir.

 

17 - Gerçek kişi olarak Müdürlüğünüze kayıt olmak istiyorum. Kayıt için ne kadar ödeme yapmam gerekir?

www.gto.org.tr adresinden Ticaret Sicili Tescil İşlemleri tıklanır, Masraflar  tıklanarak yeni kayıt ücretleri listesine ulaşılabilir.

 

18 - Yurt dışında şube açmak istiyoruz. İstenen evraklar nelerdir?

Şube açmak istediğiniz ülkenin sicil kayıtlarının tutulduğu ilgili merciden (ticaret odası/mahkeme gibi) şube açılışı için hangi evrakları istediklerini öğrenmeniz gerekmektedir. Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü' nden istedikleri herhangi bir belge varsa talep etmeniz halinde karşılanabilir.

 

TİCARET SİCİL TESCİL İŞLEMLERİ

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda İdari Para Cezası Uygulanacak Ve Kabahat Olarak Tanımlanan Fiiller TEBLİĞLER ---- ÖNEMLİ DUYURU .....!!!!!!! ÜYELERİN DİKKATİNE....!!!! MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAPILAN TESCİL BAŞVURULARINDAKİ İADE NEDENLERİNİN ASGARİ DÜZEYE İNDİRİLMESİ İÇİN BAZI HATIRLATMALAR MERSİS
Anasayfaya Git Geri Git

BİLGİ ALMA   Mail Listemize Kayıt Olmak İçin Mail Adresini Giriniz.

 TOBB Rss      Rss      Bilgi Edinme Kanunu      İletişim