English
العربية
Online
Hizmetler

Vakıf Dernek ve İktisadi Kurumlar

GTO TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ - VAKIF ve DERNEKLERE ait TİCARİ İŞLETMELER
 

 KURULUŞ

1.    Dilekçe

2.    İşletmeyi temsile yetkili kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş ve ticaret unvanı altına atılmış imza beyannameleri,

3.    Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge / Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge,

4.    Dernek tüzüğünün / Vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği,

5.    Taahhütnamede veya başvur belgesinde yer almaması halinde dernek/vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının bir örneği,

6.    İşletmenin açılmasına ve tesciline ilişkin yetkili  Organ Kararı nın noter onaylı örneği,

7.    Derneğin / Vakfın bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge

8.    Oda Kayıt Beyannamesi

9.     Kimlik Formu -1 adet fotoğraf

10.   Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,  (YETKİLİ İÇİN)

 

 

 

DEĞİŞİKLİKLER

 

1.    Dilekçe

 

2.    Derneğin/ vakfın yönetim kurulu tarafından alınmış değişikliğe ilişkin kararı noter onaylı 2 nüsha

 

3.    İmza yetkilisi seçimi varsa iktisadi işletme ünvanlı imza beyannamesi

 

 

KAYDIN SİLİNMESİ

 

1.    Derneğe / Vakfa ait ticari işletmenin faaliyetine son verilmesi halinde derneğin/vakfın yetkili organı tarafından alınmış kararın noter onaylı bir örneği

 

2.    İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış Beyan

TİCARET SİCİL TESCİL İŞLEMLERİ

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda İdari Para Cezası Uygulanacak Ve Kabahat Olarak Tanımlanan Fiiller TEBLİĞLER ---- ÖNEMLİ DUYURU .....!!!!!!! ÜYELERİN DİKKATİNE....!!!! MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAPILAN TESCİL BAŞVURULARINDAKİ İADE NEDENLERİNİN ASGARİ DÜZEYE İNDİRİLMESİ İÇİN BAZI HATIRLATMALAR MERSİS
Anasayfaya Git Geri Git

BİLGİ ALMA   Mail Listemize Kayıt Olmak İçin Mail Adresini Giriniz.

 TOBB Rss      Rss      Bilgi Edinme Kanunu      İletişim