English
العربية
Online
Hizmetler

Ticari İşlemler Müdürlüğü

Ticaret ve Sanayi Servisi Müdürlüğümüz tarafından; yurt dışına gönderilen ihracat evraklarının mevzuata uygunluğu incelenerek onay işlemi yapılmakta olup ihracat mevzuatındaki değişiklikler ve yazışmalar takip edilerek üyelerimize aktarılmaktadır.

 

Bunun yanısıra, Sigorta Acentelerinin mevzuata uygun olarak Tobb Levha girişlerinin yapılması ve levhaya kayıtlı sigorta acentesindeki hertürlü değişikliklerin sisteme işlenmesi servisimiz tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca servisimiz tarafından kamu kurum ve kuruluşların bünyelerine alacakları emtiların piyasa araştırmaları yapılarak resmi yazı ile ihaleye esas olmak üzere kurumlara verilmektedir. Bununla birlikte yine resmi kurumların yapmış olduğu ihalelerin duyuruları servisimiz tarafından üyelerimize yapılmaktadır.

 

Müdürlüğümüz tarafından, uzman eksperler aracılığı ile iligili mevzuat çerçevesinde faaliyet gösteren imalatçı ve sanayici firmalarımızın talepleri doğrultusunda, kapasite raporları , ekspertiz işlemleri, yeterlilik belgesi, fiziki üretim ve satış belgelerinin yanısıra iş makinalarının tescilleri yapılmaktadır.

 

Tır Karnesi ile ilgili işlemleri yürütür. Resmi Gazete´de yayınlanan mevzuatı inceler ve gerekli konularda üyeleri bilgilendirir. İlgili mevzuatları ve hukuki konuları inceler, takip eder ve muhafaza eder.

 

ÜLKE RAPORLARI

     - Irak Raporu

 

SEKTÖR RAPORLARI

     - Halı Sektörü İhracat Bilgi Notu
 

 

İhracat İşlemleri

 

Dış ticarette kullanılan dolaşım belgeleri, menşe şehadetnameleri, ATR, EUR.1 ve faturaların onay işlemleri, ilgili dış ticaret ve kambiyo mevzuatının takip edilerek değişikliklerin üyelere duyurulması, uygulamadaki hataların düzeltilmesi yapılmaktadır.

 • ATR Dolaşım Belgesi
 • EUR.1 Dolaşım Belgesi
 • Menşe Şehadetnamesi
 • Form A Özel Menşe Şehadetnamesi
 • İhracat Faturası
 • Diğer ihracat evrakları

 

Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi İşlemleri

Sigorta Acentelerinin 5684 sayılı sigortacılık kanunu ve yönetmeliklerine uygun hale getirilmek üzere TOBB levha kayıtlarının yapılması ve levhaya kayıtlı Sigorta Acentelerinin bilgi güncellemelerinin yapılması yapılmaktadır.

 

Piyasa Rayiş Araştırması

Resmi kurum veya firmalar resmi yazı ile odamıza müracaat ederek ürünlerin fiyat tespitini istemektedirler. Tespitin yapılabilmesi için en az üç firmadan fiyat alınır ve fiyat uygunluğu tarafımızca onaylanır.

 

Fatura Rayiç Tasdikleri

Rayiç faturaların tasdik edilmesi için aynı konu ile iştigal eden en az üç firma tarafından fatura bedellerinin uygun olduğu onaylanır. Fiyat uygunluğu tasdik edilen faturalar için o yıl için geçerli olan ücret tarifesi uygulanır ve fatura  onayı gerçekleşir.

İhale İlanı

Resmi kurumlar tarafından yapılan kamu ihalelerinin odamız tarafından duyurusunun yapılması sağlanmaktadır.

 

Kapasite Raporu

Kapasite raporu; sınai üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

 

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler :

 • Yatırım Teşvik Belgesi  
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi,  
 • Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,  
 • Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde
 • İhalelerde,  
 • Kredi teminlerinde,  
 • Sanayi Veri Tabanının hazırlanmasında

 

Ekspertiz Raporu ( Gıda İş Yerleri )

Gıda sektöründe imalatçı olan ( Kapasite raporu verilemeyen ) firmalara resmi kurumlara verilmek üzere düzenlenen belgedir.Bu belgedeki amaç iş yerindeki makina ekipman güç tespiti ve çalışan personel sayısıdır.

 

İş Makinesi Tescil Belgesi

Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına ışık tutmak, yurt savunması ile ilgili olarak ülke içinde mevcut iş makinelerinin potansiyelinin bilinmesi ve devamlı olarak izlenmek üzere Trafik kaydı olmayan özel ve tüzel kişilere ait iş makinelerinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilini yapılması işlemidir.

 

Fiili Üretim/Tüketim Belgesi

Odamızca kapasite raporu tespiti yaptırmış olup, kapasite raporu sahibi olan firmaların üretimleri devlet kontrolünde olan hammadde talepleri, kapasite raporlarında yer alan tahsise göre yapılmaktadır (Özellikle petrol ürünleri yan sanayi mamülleri). Firmanın bir önceki yıl almış oldukları

hammaddeden ne kadar ne üreterek nerelere sattığının tespiti amacıyla düzenlenen bir belgedir.

 

Ekspertiz Raporu ( Mahrece İade )

Çeşitlilik arz eden her türlü konuda, özellikle bozuk ve arızalı cihaz vb. ekipman ile kalibrasyon ve ölçü gerektiren her türlü makine, cihaz ve ekipmanın durumu, yurt içinde tamir edilip edilemeyeceği ile yurda giriş ve çıkışlarındaki durumlarını belgeleyen bir rapordur.Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı : Tamamen Türkiye'de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemi Türkiye'de yapılan ürünler Yerli Malı olarak kabul edilir.

Bu usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen Yerli Malı Belgesi sadece 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre yapılan ve ihale dokümanında yerli malını teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacağına ilişkin hüküm bulunan mal alım ihalelerinde kullanılır.İmalat Yeterlilik Belgesi

Odamıza  kapasite tespiti yaptırmış firmaların belirli miktardaki iş ve hizmeti belirli bir zamanda mevcut olanakları ile yapmaya yeterli olup, olmadıklarını tespiti amacıyla, ilgili mercilere ibraz edilmek üzere Eksper Raporuna istinaden hazırlanan bir belgedir.

 

 

 

Birim iletişim:

Birim Yetkilisi : Mustafa Aslan - Ticari İşlemler Müdürü
Telefon : 342 220 30 30
e-mail : mustafaaslan@gto.org.tr

 

 

İŞLEMLER

 - İhraçat Belgeleri ve Kuralları
 - Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi İşlemleri

- Piyasa Rayiç Araştırması

- Fatura Rayiç Tasdikleri

- İhale İlanı 

- Ekspertiz Raporu(Gıda İş Yerleri)

- Ekspertiz Raporu(Mahrece İade)

- Fiili Üretim - Tüketim Belgesi

- İmalat Yeterlilik Belgesi

- İş Makinesi Tescil Belgesi

- Kapasite Raporu

- Yerli Malı Belgesi

- Türk Malı Belgesi

- Ata Karnesi

- Sayısal Takograf
- Tır Karnesi

 

İLETİŞİM REHBERİ

BİRİMLERİMİZ

Ticaret Sicil Müdürlüğü Oda Sicil Birimi Ticari İşlemler Müdürlüğü Mali İşler Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Proje Geliştirme Müdürlüğü Meslek Komite ve Kararlar Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Kurumsal İletişim Müdürlüğü İdari Hizmetler Müdürlüğü
Anasayfaya Git Geri Git

BİLGİ ALMA   Mail Listemize Kayıt Olmak İçin Mail Adresini Giriniz.

 TOBB Rss      Rss      Bilgi Edinme Kanunu      İletişim