GTO - GAZİANTEP TİCARET ODASI  
 English
العربية
E-GTO Online
Hizmetler

KURULUŞ

                            YENİ KAYIT YAPTIRMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE….!!!!!!

 

22/05/2017 TARİH  İTİBARİ İLE YENİ KURULUŞ İŞLEMLERİNDE :

 

SAAT 08:30 İLE 11:30 ARALIĞINDA SADECE YENİ KAYITLARIN MERSİS ÜZERİNDEN KONTROLÜ VE YENİ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELERİN TESLİMİ YAPILACAK OLUP;

SAAT 15:30  iLE 16:30 ARALIĞINDA  SADECE ÖĞLEDEN ÖNCE ALINAN YENİ KAYITLARIN TESLİMİ YAPILACAKTIR.

 

                                                  GEREKLİ HASSASİYETİN GÖSTERİLMESİ HUSUSU BİLGİLERİNİZE SUNULUR..

KOOPERATİFLER
 

Kooperatif sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:

        1.    Sözleşme onay tarihi,

        2.    Kooperatifin unvanı ve merkezi,

        3.    Kooperatifin amacı ve çalışma konuları, varsa süresi,

        4.    Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,

        5.    Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri,

        6.    Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu

        7.    Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları, Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,

        8.    Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,

        9.    Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,

       10. Kooperatifin temsiline ait hükümler,                                         

       11. Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,

       12. Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve şirket sözleşmesinde de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının ortaklara ne suretle bildirileceği

       13. Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri


KURULUŞ

  1. Dilekçe 

     2.    İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış sözleşme kitapçığı (1 adet)

         3.    Bakanlık izin yazısı aslı

         4.    Kurucuların TC Kimlik Numaraları verilmeli

         5.    Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında imza beyannameleri (1 adet)

         6.    Noter onaylı sözleşme özeti (2 nüsha)

         7.    Oda kayıt beyannamesi 

         8.    Kimlik formu -1 adet fotoğraf

  Fotoğraflar


TİCARET SİCİL TESCİL İŞLEMLERİ

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda İdari Para Cezası Uygulanacak Ve Kabahat Olarak Tanımlanan Fiiller TEBLİĞLER MERSİS
Anasayfaya Git Geri Git

BİLGİ ALMA   Mail Listemize Kayıt Olmak İçin Mail Adresini Giriniz.

 TOBB Rss      Rss      Bilgi Edinme Kanunu      İletişim