English
العربية
Online
Hizmetler

Kapasite Raporu

KAPASİTE RAPORU

 

Kapasite Raporunun Tanım ve Kapsamı

 

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

 

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?

 

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik,  kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

 

Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir? 

 

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

 

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

 

Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?

 

Gaziantep Ticaret Odası veya www.gto.org.tr Internet adresinden temin edilen kapasite raporu dilekçe  formu ve istenen evraklar ile birlikte Odamız Ticari İşlemler Müdürlüğü'ne başvurulur.

 

Kapasite Raporu Başvuru Formunda İstenen Belgeler Hangileridir?

 

  1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği onay harcı olan 450.00 TL'nin 1 dekont olacak şekilde;

 

Masraf alınmadan yatırılabileceği banka, şubesi ve hesap numaraları :
       TR350004600153888000069072 AKBANK  BAKANLIKLARŞUBESİ
       TR210001500158007293586413 VAKIFLAR BAN. MERKEZ ŞUBESİ

 

2.    Firmanın Kapasite Raporu alacağı imalathane adresinin(GTO kayıtlarındaki tescilli adres)  bağlı olunan ilçe belediyesinden alınmış UAVT(Ulusal Adres Veri Tabanı) adres yazısı ile  güncellenmiş  olması zorunludur. Aksi takdirde Sanayi Sicil Belgesi alınamamaktadır,

3.    Müracaat, firma sahibi veya ortağı tarafından yapılıyorsa "İmza Sirküleri", vekili  tarafından yapılıyorsa "Vekaletname" fotokopileri,

4.    İmalathanenin kira kontratının yenilenmiş hali veya tapu senedi (Kira kontratının aslı da kontrol için ibraz edilecektir.),

5.    İşçilerin son 3 aya ait SGK Hizmet Listesi ve Tahakkuk Fişi(Tahakkuk fişindeki adres imalathane adresi olacaktır) veya yeni  firmalarda SGK İşçi Giriş Bildirgeleri,

6.    Vergi Levhası fotokopisi,

7.    İşyerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı toplam bilanço değer beyanı ve listesi,

8.    Kiralama yoluyla edinilen makinelerin;

9.    Oda sicil kaydı;

10.    Mali müşavir onaylı demirbaş listesi.

 

       a)    Makine Kiralama Sözleşmesi ile kiralanan makineler varsa,sözleşmenin en az 1 yıllık olması;süre 1 yıldan az kalmışsa yeni bir sözleşme
             düzenlenmesi ve sözleşmede imzası bulunan tarafların imza sirkülerlerinin birer fotokopisi,

       b)    Finansal Kiralama Sözleşmesi(Leasing) ile makine edinilmiş ise buna ait leasing sözleşmesinin tamamı ile makinenin proforma faturası ve tarihli
              ödeme planı,

 

      11. Odamız veznesine yatırılacak Kapasite Tespit Ücreti (300-500 TL)makbuzu.

 

Not: Kapasite raporu talebinde bulunan firmaların SGK'lı işçi sayısı 1-9 arasında olmalıdır. 10 ve üzeri personel çalıştıran firmalara Odamızca kapasite raporu tanzim edilememektedir.

 

Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?

 

Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

 

Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

 

Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız...Anasayfaya Git Geri Git

BİLGİ ALMA   Mail Listemize Kayıt Olmak İçin Mail Adresini Giriniz.

 TOBB Rss      Rss      Bilgi Edinme Kanunu      İletişim