GTO - GAZİANTEP TİCARET ODASI  
 English
العربية
E-GTO Online
Hizmetler

HİSSE DEVRİ

Anonim şirketin hisse/pay devri istenirse ticaret sicilinde İLAN edilerek Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanabilmesi mümkündür. Bu işlemi yapmak isteyenlerden;

 

1- Dilekçe

 

2- Noterden düzenlenmiş Hisse Devir Sözleşmesi

 

3- Hisse devrine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı örneği ve son hisse durumunu gösterir noter onaylı yönetim kurulu karar örneği

 

4- Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) yetkili onaylı fotokopisi,

 

5-Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge,

 

         Ortağın yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge (Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğunda veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile Müdürlüğe verilmesi zorunludur.)

( hisse devir kararında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir, ancak, kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı istenecektir. )

 

NOT: Aşağıda ekli fotoda  T.C. Gümrük Tİcaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü yazısı gereği...

  Fotoğraflar


TİCARET SİCİL TESCİL İŞLEMLERİ

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda İdari Para Cezası Uygulanacak Ve Kabahat Olarak Tanımlanan Fiiller TEBLİĞLER ---- ÖNEMLİ DUYURU .....!!!!!!! MERSİS
Anasayfaya Git Geri Git

BİLGİ ALMA   Mail Listemize Kayıt Olmak İçin Mail Adresini Giriniz.

 TOBB Rss      Rss      Bilgi Edinme Kanunu      İletişim